Vsetínská zvuková knihovna vznikla vroce 1992 vtehdy jediné bezbariérové budově Masarykovy veřejné knihovny – vdětské knihovně na Trávníkách. Vté době to bylo první zařízení tohoto druhu vokrese. U jeho zrodu stála tehdejší ředitelka instituce Alena Zubková a pan Jaroslav David, předseda vsetínské sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, který dokonce za svoji práci pro takto postižené získal vroce 2004 Cenu města Vsetína. „Na počátku devadesátých let jsme se začali více soustředit i na lidi shandicapem a jejich začlenění do společnosti. Vté době fungovala pouze krajská zvuková knihovna, která zrakově postiženým občanům zasílala vyžádané tituly poštou. My jsme ale pro ně chtěli vytvořit místo, kde se mohou setkávat,“ vysvětlila pohnutky, které vedly ke vzniku tohoto zařízení, současná ředitelka knihovny Helena Gajdušková.

 

Od té doby se služby zvukové knihovny zmnohonásobily. „Původně jsme začínali se čtrnácti tituly a dvanácti čtenáři. Vsoučasné době nabízíme 918 titulů nejrůznějších žánrů téměř třiceti stálým posluchačům. Bezmála pět a půl tisíce kazet a 180 „cédéček“, to už je opravdu pestrý výběr,“ říká knihovnice Hana Malá. Zařízení tak uspokojí i náročné posluchače. „Největší zájem je o tituly historické, cestopisy, životopisné a detektivky, své čtenáře si najdou i knížky válečné, vesnické romány, vědecko-fantastické tituly a knihy snáboženskou tématikou,“ pokračuje. Mezi nejvíce půjčované tituly poslední doby podle ní patří Šifra mistra Leonarda, již klasický román Sága rodu Forsythů Johna Galsworthyho, zájem je také o historické romány Ludmily Vaňkové.

Slavnostní program kpříležitosti patnáctého výročí založení zvukové knihovny se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 18 hodin ve společenském sále knihovny na Dolním náměstí. Se svou hudební improvizací na něm vystoupí zrakově postižený učitel hudby Tomáš Valůšek. Dny umění nevidomých na Moravě pak budou na Vsetíně ukončeny výstavou švédských zrakově postižených výtvarníků. Její vernisáž se uskuteční 28. května ve výstavní síni městského úřadu.