K vidění byly nejrozmanitější betlémy různých velikostí od dřevěných, přes slámové až po výjevy zrození Ježíška vytvořené z ovčí vlny. Na výstavu je zapůjčili lidový umělci z blízkého i vzdáleného okolí. „Celkem jsme jich nashromáždili a vystavili na dvě desítky,“ spočítala pracovnice infocentra Jana Křenková.

Další součástí výstavy bylo více než třicet obrazů a přibližně stejný počet dřevořezeb. „Nejde už ve všech případech o motivy betlémů, mnohé zachycují spíše život na Valašsku jako takový,“ přiblížila Křenková.

Navíc si návštěvníci mohli na speciálních panelech přečíst o tradičních vánočních zvycích a jídle. „Snažíme se přiblížit, jak to dříve o Vánocích na Valašsku vypadalo,“ vysvětlila Křenková. I z toho důvodu vyplňoval jeden z rohů tradičně prostřený sváteční stůl, nad kterým, jak bývalo zvykem, visel ozdobený stromeček. Druhý ozdobený symbol Vánoc vítal příchozí ihned po vstupu do Zvonice.

Návštěvníci, kterých si do Zvonice našlo cestu několik desítek, odcházeli spokojeni. „Byli jsme tady už na Velikonoce a moc se nám tu zalíbilo. Proto jsme pátrali, zda není nějaký program také před Vánoci a našli jsme tohle,“ prozradil důvod návštěvy Martin Skopálek ze Zlína.

Cesty rozhodně nelitoval. „Líbí se mi tady úplně všechno. To co řezbáři a další umělci vytvořili, výborná cimbálová muzika a celková valašská atmosféra,“ nešetřil pochvalami návštěvník.