Stavba Zvonice na Soláni byla připravována od roku 2004 a její realizace se ukutečnila ve druhé polovině loňského roku. Sdružení pro rozvoj Soláně tak navázalo na myšlenku Františka Podešvy, který o stylové kapličce snil už před sedmdesáti lety. „Soláň byl a je místem, kde se historicky potkávaly aktivity umělců na Valašsku, malířů, spisovatelů, hudebních skladatelů a herců,“ přiblížil autor projektu Zvonice architekt Jiří Kotásek.

 

Nepřehlédnutelný objekt, harmonicky zapadající do okolní krajiny, se od pondělí může pyšnit Cenou hejtmana Zlínského kraje, což je jedno ze dvou hlavních ocenění vsoutěži Stavba roku Zlínského kraje. „Použité materiály kámen a dřevo navazují na místní materiálovou základnu a vnovém kvalitativním zpracování vytváří standart, který byl asi ve zmíněné soutěži oceněn. Ke kvalitě stavby přispěla i práce mistrů řemesla,“ pokračuje Kotásek. Tradici a život na Soláni podle něho zdůrazňuje i použité kamení z „hromadisek“, které při obdělávání polí za staletí vybrali obyvatelé Soláně, a které je použité pro úpravu svahů vprostoru před Zvonicí.

 

 

„Při přípravě a realizaci stavby jsme se velice často setkávali skonstruktivními přístupy lidí kolem. Tuto spolupráci je možné nazvat až výrazem Valaši sobě,“ doplnil architekt Kotásek ze Sdružení pro rozvoj Soláně, jenž po celou dobu příprav i výstavby spolupracovalo sobcemi a městy vregionu: především Velkými Karlovicemi, Hutiskem-Solancem, Horní Bečvou, Karolinkou, Rožnovem pod Radhoštěm a Vsetínem. Účel stavby je zaznamenán i vmyšlence vnápise na zvonu: V obdivu a úctě kobyvatelům hor a umělcům, kteří vhorském prostředí žili a tvořili, ve víře vživotnost jejich odkazu a budoucí duchovní a materiální rozvoj Soláně.

Od zahájení provozu prvním salonem Valašských výtvarných umělců vlistopadu loňského roku se uskutečnilo několik významných akcí a další budou pokračovat. „Nyní běží autorská výstava akademického malíře Luďka Majera, spolu sMuzeem vKarlovicích připravujeme Malířské cesty a vjejich rámci výstavu akademického malíře Dvorského, který Soláň často navštěvoval,“ přiblížila Petra Blinková, pracovnice informačního centra. Doplnila, že v závěru června seuskuteční Sečení na Soláni a na konec července se chystá druhý Valašský salon výtvarných umělců.