Předmětem díla je kompletní přestavba mostu s čílem 01877-4 přes Hodorfský potok na silnici III. třídy v Zubří.

„Tento most je padesát let starý a vlivem povětrnostních podmínek a provozu se dostal do velmi špatného stavu,“ vysvětlil mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Součástí stavby budou související nezbytné úpravy přilehlé silnice, koryta Hodorfského potoka, připojení místních komunikací, připojení účelové komunikace, zpevněného parkoviště vpravo před mostem, přeložky inženýrských sítí a zřízení provizorní komunikace s mostním provizoriem. Celková délka řešeného úseku je 65 metrů.

Nový most bude jednopolový, šikmý o délce 10,7 metru s chodníkem po pravé straně. Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonový rám.

Dělníci se pustí do práce v polovině června

Zakázku na stavbu mostu získala firma KKS Zlín. Smluvní cena činí přibližně 15,4 milionu korun (včetně DPH).

Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. „Stavební práce budou probíhat od poloviny června do poloviny listopadu 2024. Z důvodu časově omezené možnosti vstupu do vodoteče bude celkové dokončení stavby v roce 2025,“ upřesnil Vojtěch Cekota.

Uzavírky a dopravní omezení

Pro veškerou dopravu během rekonstrukce mostu bude zřízena provizorní komunikace s mostním provizoriem. Doprava bude vedena střídavě v jednom jízdním pruhu, bude usměrněna provizorním dopravním značením a řízena světelným signalizačním zařízením.

Co se udělalo dříve

„V silničním průtahu města Zubří jsme dokončili výstavbu jednoho nového mostu – za 25,3 milionu korun – již v loňském roce. Zbývající tři naše mosty v Zubří jsou v dobrém technickém stavu a přestavbu nepotřebují,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.