Důvod? „Plýtvá se penězi města za činnost, kterou by měli vykonávat úředníci placeni státem,“ poznamenala za sdružení Jana Václavíková.

Na chod VSI je v městské kase pro letošek vyčleněno šest milionů korun. Tři a půl milionu půjdou na mzdy, dva a půl milionu na správu. Tyto peníze by se daly podle Václavíkové použít jinak.

„Například by se dala zřídit pracovní místa pro osm lidí, kteří by mohli pracovat v oblasti cestovního ruchu a zdravějšího životního stylu,“ podotkla Václavíková.

Organizace, která zajišťuje správu, údržbu a pronájem městského majetku a zabezpečuje investiční akce vsetínské radnice, vznikla kvůli možnosti odpočtu daně z přidané hodnoty (DPH) při investičních akcích města.

„Jenomže už dva roky je Vsetín ze zákona plátcem daně a VSI zrušeno nebylo,“ vysvětlila Václavíková. Zastupitelé by podle ní měli prověřit, zda nedochází k duplování činností s odbory městského úřadu a k nezákonnému přenechání správcovských činností na soukromé firmě.

Václavíková není v názoru osamocena. Jak uvedla, stejně smýšlejí všichni členové sdružení. Pod výzvu se podepsali také Vladimír Kalnay a Tomáš Husa.

Vsetínská starostka Iveta Táborská odmítla, že ke zdvojení činností kvůli existenci Vsetínské správní a investiční na městském úřadu dochází. Radnice nemá investiční odbor ani odbor správy a údržby majetku. A právě tuto činnost podle ní vykonává VSI.

„Pokud by pro město tuto činnost nezajišťovala, a ta by se vrátila pod městský úřad, museli by na radnici přejít i odborníci, kteří ji dosud vykonávali,“ podotkla Táborská s tím, že mzdy, které dnes dostávají zaměstnanci VSI, by tedy byly potřebné i na zjištění agendy na městském úřadě.

Také ŕeditel VSI Ivo Šnevajs se proti názoru, že město společnost financuje, ohradil. „Platí jen správu a údržbu svého majetku a hradí plánované investice, které pro něj zajišťujeme,“ vysvětlil Šnevajs.

Společnost přesto čekají v budoucnu změny. „Některé naše aktivity převezme radnice, ale je třeba postupovat systémově a nezničit to, co funguje, a znovu začít stavět na troskách,“ poznamenal Šnevajs.