Skautskými oddíly na Valašsku prošla řada významných osobností, které i v dospělosti vždy rády vzpomínaly na své zážitky z výprav a táborů. Byly bezesporu ovlivněny zásadami svých zákonů, které hrdě dodržovaly po celý svůj život. Někdy i proti zvůli moci těch, kterým se zrovna podařilo uchopit kormidlo dějin.

Vzpomeňme Záviše Kalandru, který stál u zrodu prvních oddílů ve Valašském Meziříčí a Vsetíně a byl jedním z popravených v ostudném monstrprocesu s Miladou Horákovou. Z novějších například rodák z Valašského Meziříčí, herec Radoslav Brzobohatý nebo známá výtvarnice, tvůrkyně vystřihovánek z papíru a vsetínská rodačka Kornelie Němečková.

Konkrétně ve Vsetíně vznikl první skautský oddíl v roce 1920. Z nadšení malé skupinky chlapců vznikla postupem času na Valašsku další významná členská základna celorepublikové skautské organizace Junáka.

Tak jako jinde skauting v srdci našeho regionu prošel proměnami danými společenskými událostmi, byl zakazován a obnovován, v nepříznivých dobách jste mohli potkat skauty bez lilie v trampských osadách, mezi turisty, ale třeba i pionýry.

Díky síle principů skautingu i houževnatosti lidí, kteří mu zasvětili svůj život, dokázal překonat řadu překážek a umí předávat radost i dnešní generaci. Pokud byste chtěli nějakou zajímavou fotografií či vzpomínkou podpořit mapování historie skautingu na Valašsku, kontaktujte nás na postmaster@skauteum.cz nebo na telefonním čísle 737 902 349. Děkujeme.

FOTOGALERIE:
1) POČÁTKY. Významná pamětní fotografie počátků skautingu na Vsetíně. V roce 1924 se nechali vsetínští skauti junáci zvěčnit na schodech Horní školy. Uprostřed stojí bratři Charvátové, Antonín a Karel, kteří tehdejší oddíl Junáka vedli.

2) BOBŘI NA BRIGÁDĚ. Poválečná junácká pomoc republice družina Bobrů v roce 1946 na lesní brigádě nad Zbrojovkou Vsetín.

3) U POMNÍKU T. G. MASARYKA. O svatodušní neděli 23. května 1926 byl na Vsetíně slavnostně odhalen pomník s bustou prezidenta Masaryka od akademického sochaře Josefa Mařatky. Této velké události spojené s průvodem, vojenskou hudbou pěšího pluku, slavnostními projevy a lidovou veselicí v zámecké zahradě se pochopitelně účastnili i členové Junáka, kteří drželi čestnou stráž a prováděli pomocnou službu.

4) 1970. Účastníci střediskové schůzky vsetínského Junáka v březnu 1970 na vsetínské Základní škole Trávníky.

5) DVOJKAŘKY. Na skautských táborech to vždy žije. Bezva nálada byla i na tábořišti 2. dívčího oddílu v Rudimově v roce 1992.

6) PODRUHÉ U POMNÍKU. Když se v roce 1968 konalo slavnostní odhalení obnoveného pomníku T. G. M. ve Vsetíně, pomáhali i skauti. Obdobně se zasloužili o rekonstrukci pomníku v roce 1946, kdy se jako první iniciativně chytili krumpáčů a lopat a upravili okolí tehdejšího místa pomníku.

7) IVANČENA. Jednou z obnovených velkých skautských akcí v 90. letech byla i Ivančena mohyla nedaleko Lysé hory, pomník padlým skautům na konci 2. světové války. I skauti ze Vsetína vynesli nahoru své kameny.

8) SLIB. První velkou událostí oficiální obnovy Junáka na Vsetíně byl slibový oheň v červnu 1990.

Autor textu: Michal Janiš
snímky: archiv skautů Vsetín