Masarykovo gymnázium ve Vsetíně

Masarykovo gymnázium ve Vsetíně oslavilo letos 92. výročí svého založení. Za tu dobu se ve škole vystřídaly tisíce studentů a stovky učitelů. Každý rok ji opouštějí čerství absolventi a každý rok usedají v lavicích studenti noví. Škola tak vlastně nezestárla, protože její studenti jsou stále stejně mladí a stále plní očekávání jako ti před mnoha lety.

Od svého vzniku prošlo Masarykovo gymnázium mnohými peripetiemi, které byly dány situací a stavem společnosti. Několikrát měnilo název, vždy si ale zachovalo svou důstojnost a dobře připravovalo studenty do života.

FOTOGALERIE - VYBRANÉ POPISKY:
1) CHMELOVÉ BRIGÁDY. Na brigádu na jarní práce na chmelnici (zavěšování drátků, respektive zavádění chmelové révy) jeli studenti vsetínského Masarykova gymnázia poprvé v roce 1984. Na snímku vpravo dole jsou při odpočinku na chmelnici JZD Prosenice zachyceni studenti 2. ročníku Radim Krčmář (vlevo), Martin Coufal (uprostřed) a Radek Žák (vpravo). Snímky nahoře vlevo a vpravo zachycují gymnazistky na chmelové brigádě v JZD Moravská brána Prosenice, středisko Výkleky ve dnech 21. až 28. dubna 1986. Vlevo pracují (zprava) Marta Látalová, Darina Švehlová, Bohdana Křenková a Eva Holubcová. Na snímku vpravo nahoře jsou (zleva) Šárka Vesková z 2. C třídy, vedle ní vedoucí skupiny a pedagogický dozor profesorka Jarmila Panáčková. Zády stojí Zuzana Hrabovská.

2) S VOJÁKY. Návštěva sovětských vojáků z posádky ve Frenštátě ve středu 26. listopadu 1986 byla jednou z akcí Měsíce československo-sovětského přátelství.

3) OTISKY. Na chodbě u kreslírny ve druhém poschodí gymnázia jsou při zhotovování u lisu zachycení členové výtvarného kroužku, který vedl profesor Antonín Kaderka.

Texty: redakce s využitím almanachu vydaného k 90. výročí školy
Snímky: archiv MG Vsetín, Státní okresní archiv Vsetín a archiv Kamila Burši