VIGANTICE
Vigantice najdete na úpatí severních vrcholků Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Leží 3,8 kilometru jihovýchodně od Rožnova pod Radhoštěm v nadmořské výšce 482 metrů.

Obec se rozkládá na 764 hektarech kolem silnice vedoucí z Rožnova do Hutiska-Solance a dále do Velkých Karlovic v údolí tvořeném potokem Hážovka, s přítoky Studený a Měřístek. Západní hranici se sousedními Hážovicemi tvoří potok Studený, další potok Měřístek, pramenící v Dílech, se vlévá do Hážovky u základní školy. Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand.

První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, kterou se vzdal práva odúmrtí ve prospěch této a jiných osad. V roce 1927 začala přes Vigantice jezdit autobusová linka RožnovHorní Bečva. Později přibyla linka do Velkých Karlovic, po nějakou dobu i do Makova. Obyvatelé Vigantic byli a jsou převážně římskokatolického vyznání a jen nepatrná část se hlásila k jinému náboženství.

Roku 1860 byla obcí nákladem 600 zl. postavena kaple, určená především k nedělním bohoslužbám. V r. 1889 byl vedle kaple vybudován hřbitov. V roce 1942 byl na Okresním úřadě ve Valašském Meziříčí řádně zaregistrován „Sportovní klub Vigantice“ nyní FK Modrá hvězda Vigantice.

Sbor dobrovolných hasičů Vigantice byl založen v roce 1900. Myslivecký spolek Rysová-Vigantice obhospodařuje honitbu o výměře 1774 hektarů. Soukromá škola byla v obci zřízena počátkem 19. století, od roku 1835 zde byla veřejná škola.

V roce 1837 byla postavena jednotřídní budova školy pro Vigantice a Hážovice, v roce 1889 rozšířená přístavbou na dvojtřídní.


Autorka textu: Hana Foltasová, místostarostka Vigantic (redakčně kráceno)