ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - 1. díl

Rožnov lázeňský i průmyslový

Historii Rožnova v období Československa lze rozdělit (kromě jiného) také na období lázeňské historie města a období rozvoje elektrotechnického průmyslu. Tyto etapy dělí II. světová válka.

Pro rozvoj města hrály klimatické lázně stejně jako budování a rozvoj státního podniku Tesla zásadní význam. V návaznosti na další významné události historie lze říci, že město se během let 1918 až 1989 změnilo z dřevěného městečka pod Radhoštěm na významné průmyslové středisko.

A přestože především po roce 1968 měl i Rožnov své stinné období, nemusíme věřit, že „Rožnovské hodiny smutně bijú“. Mimochodem, statistika rozvodovosti obsah zmíněné a známé písně rozhodně nedokládá.

Text: Tomáš Gross

POPISKY K FOTOGRAFIÍM:

1) LÁZNĚ A VODOLÉČEBNÝ ÚSTAV. Rožnov byl až do roku 1960 znám díky svým žinčicovým lázním, u nichž bylo počítáno s léčivými účinky teplého ovčího mléka. Stál zde i známý vodoléčebný ústav

2) TETŘEV. Historie kulturních spolků souvisí s přirozenou potřebou zpříjemnit pobyt lázeňských hostů. V rámci lázeňské sezony hostovaly v městě různé kočovné divadelní společnosti. Od roku 1860 zde hrálo ochotnické divadlo. Následovaly další spolky Čtenářský a vzdělávací spolek, Občanská beseda, Učitelský spolek, Spolek pro okrašlování a pořádání zábav. A nechyběl ani pěvecký spolek Tetřev založený už v roce 1863.

3) LOANA. Po celé rakouské monarchii byl Rožnov znám tkaním plátna a mušelínu. Největším textilním podnikem byla Brillova mechanická továrna. Po roce 1945 byla do Rožnova přestěhována továrna na výrobu jemných punčoch Elite Varnsdorf. Pletárenské podniky se po roce 1945 spojily v národní podnik Moravskoslezské pletárny Rožnov, který byl při reorganizaci textilního průmyslu v roce 1967 přejmenován na národní podnik Loana Rožnov.

4) TESLA ROŽNOV. Vývoj Rožnova po II. světové válce a po roce 1948 byl ovlivněn vládním rozhodnutím o industrializaci Valašska. Původní záměr, rozvíjet v Rožnově pod Radhoštěm textilní průmysl, byl pozměněn vládním rozhodnutím. Staveniště textilní firmy Elite Varnsdorf bylo předáno pro účely československého vakuového průmyslu. V Rožnově měla být soustředěna veškerá výroba vakuové techniky, tedy všech druhů žárovek a elektronek. Dne 26. července 1949 byla zřizovací listinou Ministerstva průmyslu ustavena Tesla Rožnov jako nový podnik znárodněného průmyslu.