KATEŘINICE
První zmínka o obci Kateřinice je z roku 1504. Vesnice leží ve Zlínském kraji v Hostýnských vrších devět kilometrů severozápadně od Vsetína. Obydlenou část Kateřinic tvoří více než 380 rodinných domů ležících v nadmořské výšce od 360 do 560 metrů zejména v údolí kolem toku Kateřinka.

Krajina je výrazně členitá s nejvyšším vrcholem Čečetkov s nadmořskou výškou 687 metrů nad mořem. Obyvatelé Kateřinic si vždy byli vědomí toho, že pokud si chtějí zajistit důstojné podmínky pro život a pro výchovu svých dětí a dalších generací, musí se spolehnout pouze na svou pracovitost, vzájemnou spolupráci, úctu, respekt, pomoc, loajalitu a sounáležitost se svou vesnicí.

Spokojení obyvatelé, bohatý kulturní život i investice ve vesnici ocenilo ministerstvo pro místní rozvoj zlatou stuhou. Kateřinice se v roce 2014 staly vesnicí roku. Po celém světě jsou pak známé díky zdejší firmě Gufex, která dodává od roku 1990 špičkové hokejové puky na všechny akce pořádané mezinárodní hokejovou federací a na olympijské hry. 

Texty: Vojtěch Zubíček (starosta Kateřinic) a redakce
Snímky: archiv OÚ Kateřinice a repro Deník

FOTOGALERIE - POPISKY:
CÍRKEV. Obec Kateřinice patřila do poloviny minulého století k nejchudším v regionu. Zajistit si důstojné podmínky pro výchovu dětí a budoucích generací bylo nesmírně náročné. Možná právě to bylo důvodem, že se obyvatelé Kateřinic obraceli k Bohu o pomoc. V roce 1952 postavili ve vsi nový kostel jako vůbec poslední za doby totality a v roce 1956 se osamostatnil farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích. Ten měl vždy v historii a rozvoji obce významnou roli. A má doposud. 

ŠKOLSTVÍ. Prioritou v Kateřinicích byla vždy výchova dětí a vzdělávání budoucích generací. Základní škola je ve vesnici od roku 1861. V roce 1910 si místní lidé sami postavili školu novou, která po několika rekonstrukcích slouží ke svému účelu dodnes. Mateřská škola vznikla v Kateřinicích v roce 1967. Tato byla v roce 1984 rozšířena o přístavbu nové třídy.

PODNIKÁNÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ. Od roku 1918 hospodařili v Kateřinicích na malých rodinných statcích a políčkách. Věnovali se především chovatelství hovězího dobytka, chovu ovcí a pastevectví. Po 2 světové válce v období kolektivizace vzniklo zemědělské družstvo se sídlem v Ratiboři, které v obci působí dodnes. V poválečném období v r. 1918 byl v obci nedostatek pracovních míst a lidé museli za prací dojíždět do větších měst. Dojížděli například do Bystřice pod Hostýnem do továrny na ohýbaný nábytek, nebo do Zlína do továren firmy Baťa. Po druhé světové válce dojížděli občané za prací zejména do Vsetína a Jablůnky do zbrojovky. V 60. letech začali Kateřiničtí hledat způsoby jak si přivydělat a finančně rodině přilepšit. Vyráběli například koše z proutí, nejrůznější výrobky ze dřeva, pletly se košťata z větví z břízy, vyráběly se pracovní rukavice z kůže. Jako jedni z prvních v regionu začali místní lidé s výrobou lipových špejlí. Nejprve ručně a později na polo automatizovaných strojích vlastní konstrukce. Tato výroba se rozšířila téměř do každého domu. I přesto, že bylo drobné podnikání za doby komunistické totality výrazně potlačováno, občané Kateřinic na to nedbali, vždy spoléhali sami na sebe, na svou pracovitost, vzájemnou pospolitost a svá otevřená srdce a mysl, díky kterým vždy dokázali pohlavárům komunistické strany vše zdůvodnit.