KATEŘINICE - ČÁST DRUHÁ

První zmínka o obci Kateřinice je z roku 1504. Vesnice leží ve Zlínském kraji v Hostýnských vrších devět kilometrů severozápadně od Vsetína. Obydlenou část Kateřinic tvoří více než 380 rodinných domů ležících v nadmořské výšce od 360 do 560 metrů zejména v údolí kolem toku Kateřinka. Krajina je výrazně členitá, s nejvyšším vrcholem Čečetkov, který má nadmořskou výšku 687 metrů.

Obyvatelé Kateřinic si vždy byli vědomi toho, že pokud si chtějí zajistit důstojné podmínky pro život a pro výchovu svých dětí a dalších generací, musí se spolehnout pouze na svou pracovitost, vzájemnou spolupráci, úctu, respekt, pomoc, loajalitu a sounáležitost se svou vesnicí. Spokojení obyvatelé, bohatý kulturní život i investice ve vesnici ocenilo ministerstvo pro místní rozvoj Zlatou stuhou. Kateřinice se v roce 2014 staly vesnicí roku.

Po celém světě jsou pak známé díky zdejší firmě Gufex, která dodává od roku 1990 špičkové hokejové puky na všechny akce pořádané Mezinárodní hokejovou federací a na olympijské hry. 

FOTOGALERIE:
HASIČI - Založení spolku dobrovolných hasičů si vynutily velmi časté požáry rodinných domů i hospodářských stavení. Stalo se tak na konci léta 1937. Vznikem spolku bylo zároveň posíleno také národní sebevědomí, posílena kulturní a osvětová činnost. Vedle hlavní činnosti, kterou byla ochrana obyvatel před požáry, se hasiči intenzivně věnovali také mládeži a požárnímu sportu. 

DIVADLO. Stalo se tradicí nacvičit s místními ochotníky nějakou divadelní hru, která nejen poskytovala zábavu, poučení, ale i vzbuzovala v lidech národní cítění. Hrály se hry Aloise Jiráska, Josefa Kajetána Tyla, Ladislava Stroupežnického a řady dalších. V hostinci U Tomša byl poměrně malý sál, takže se hrávalo ve stísněných podmínkách. Divákům, kteří hlediště zaplnili vždy do posledního místa, ale nevadilo sledovat představení třeba ve stoje.

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN. Při nejrůznějších oslavách či vítání občánků dostaly příležitost naplno ukázat svůj talent také kateřinické děti. 

Texty: Vojtěch Zubíček (starosta Kateřinic) a redakce
Snímky: archiv OÚ Kateřinice a repro Deník