Takže spor o známku je opravdu definitivně vyřešen?

Ten spor je vyřešený už dávno. Bolek Polívka, když prohrál všechny spory se mnou, tak podal v roce 2009 žalobu na Úřad průmyslového vlastnictví. Jeho právník tehdy napadl to rozhodnutí úřadu, kterým úřad rozhodl nezapsat jeho ochrannou známku Valašské království, protože už byla zapsaná moje ochranná známka Valaské královstvje.

A soud mu tehdy dal za pravdu?

Městský soud v Praze od stolu rozhodl, že má pravdu, že úřad pochybil. Úřad průmyslového vlastnictví proti tomuto rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, kde uspěl. Takže to šlo zase zpátky na městský soud, a ten znovu rozhodl stejně, s odůvodněním, že úřad udělal formální chybu.

Víte, o jakou chybu mělo jít?

Ona to snad ani nebyla chyba. Úřad totiž prohlásil mou ochrannou známku v té době za všeobecně známou a za proslulou, a to bez mé iniciativy. A to byla věc, kterou ten Městský soud v Praze úřadu vytýkal a zrušil jeho rozhodnutí. Soud tvrdil, že to mělo být na základě mé žádosti. Ovšem úřad měl jiný názor. Úřad by se asi dál soudil, jenže mezitím vším uplynula desetiletá lhůta od podání žádosti o zápis té známky. A úřad toho využil, že v průběhu těch deseti let známka nebyla zapsána, a tudíž jako by ani neexistovala. A tím to ukončil.

Kdy ten spor vlastně začal?

Podstata sporu byla v tom, že já jsem v roce 1998 založil Valašské království a registroval si ochrannou známku ve znění Valaské královstvje, jako v nářečí. Ta známka je obsahově stejná jako Valašské království. Úředník z Úřadu průmyslového vlastnictví mi tenkrát řekl, že je jedno, v jakém jazyce se to zapíše. Tak jsme použili to nářečí. A Bolek Polívka poté, co jsme se v roce 2001 tou rebelií rozešli, na mě podal žaloby a zároveň si podal žádost o registraci ochranné známky Valašské království. Ona ale nikdy nemohla být zapsána právě kvůli té kolizi, protože byla vlastně stejná jako ta moje.

Takže on tu známku vlastně nikdy neregistroval…

Deset let je lhůta, do které je možné prodloužit registraci ochranné známky. Ale on ani neměl co prodloužit, protože ta jeho známka nikdy nebyla zapsaná. V některých médiích trochu zmateně psali, že Farma nepožádala o prodloužení na ochrannou známku. Ale ona ani nemohla požádat, protože ta známka Valašské království neexistovala nebyla registrovaná.

Takže si můžete oddechnout…

Nikdy bych se nenadál, že se kolem toho budou dít takové věci. Byli jsme parta, která si dělala legraci a snažila se z toho nějak uživit. Aby to fungovalo nějakých patnáct, dvacet let, muselo to mít nějaký ekonomický program…

Třeba akce na Trúbě a podobně. Tam vás ale už moc často není vidět. Proč?

Mám rodinu, v poměrně krátké době se mi nedávno narodily dvě děti, a tak nemám skoro čas na některé věci, které jsme dělal dříve. Ale to už je další etapa.

Související Bolek Polívka přišel o Valašské království