"Společnost se v žádném případě necítí vinna ze skutků uvedených v obžalobě," řekl Kurka.

V případu podle něj existují důvodné pochybnosti, jaká cizorodá látka nebo směs látek unikla do řeky a jaký subjekt je zdrojem úniku takové látky nebo směsi. Kritizoval také posudek znalce z oboru vodního hospodářství Jiřího Klicpery, o který se obžaloba opírá. Znalec za viníka otravy označil právě společnost Energoaqua.

Soud nyní pokračuje závěrečnou řečí Havelky. Také on v minulosti vinu na otravě řeky opakovaně odmítl. Závěrečné návrhy obžaloby a obhajoby si soud vyslechl ve středu. Státní zástupce Jiří Sachr navrhl uložit firmě Energoaqua peněžitý trest 21 milionů korun. Pro Havelku žádá podmíněný trest a pokutu milion korun. Obhajoba požaduje zproštění obžaloby. Neexistuje podle ní žádný důkaz o vině obžalovaných.

Okresní soud ve Vsetíně začal případ otravy řeky Bečvy ze září 2020 projednávat v pondělí 30. ledna 2023. Na snímku  vpravo ředitel obžalované firmy Energoaqua Oldřich Havelka.
V kauze Bečva navrhl žalobce pro firmu Energoaqua pokutu a řediteli podmínku

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest. Pro Havelku navrhl žalobce úhrnný trest odnětí svobody okolo třetiny trestní sazby s podmíněným odkladem taktéž kolem třetiny sazby. Úhrnný peněžitý trest, který žádá pro firmu Energoaqua, podle něj odpovídá přibližné hodnotě uhynulých ryb.

Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem.

Zástupci společnosti Energoaqua to odmítají. Uvádějí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění, a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Blíže místu úhynu prvních ryb má výusť například valašskomeziříčská chemička Deza.

Podle státního zástupce způsobila Energoaqua znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Kauza otrávené Bečvy přehledně: 

Kauza otrávené Bečvy poprvé před soudem. Obžalovaní vinu odmítli
Soud při projednávání otravy Bečvy přehrál video z pokusu znalce Klicpery
Barva žaber mrtvých ryb z Bečvy nenasvědčovala otravě kyanidem, řekl rybář
Svědek: Energoaqua odebrala v roce 2020 asi 140 kontejnerů s kyanidovou vodou
Vzorky vody z Dezy byly v den otravy Bečvy v pořádku, tvrdí její pracovník
Technolog ČOV firmy Energoaqua odmítl, že by podnik způsobil havárii na Bečvě
Laborantky firmy Energoaqua si nemyslí, že by podnik způsobil otravu Bečvy
Energoaqua při směně před otravou Bečvy závadnou vodu nevypustila, tvrdí svědek
Kontaminované vody unikaly do Bečvy několik hodin, tvrdí posudek
Voda z Bečvy nepředstavovala po otravě nebezpečí pro lidské zdraví, řekl znalec
Otravu Bečvy způsobila obžalovaná Energoaqua, řekl u soudu znalec Klicpera
Čistírna firmy Energoaqua byla provozována nedbale, řekl v kauze Bečva znalec
Soud skončil dokazování v kauze otravy Bečvy