Nižších vodností podle mluvčího dosahují zejména menší vodní toky. Nejvyšší týdenní úhrny srážek v povodí Moravy se pohybovaly mezi 20 a 25 milimetry.

„V povodí Moravy jsou průtoky u většiny vodních toků na podnormálních hodnotách,“ uvedl Petr Chmelař. Například Dřevnicí ve Zlíně protéká 55 %, Olšavou v Uherském Brodě 45 %, Bečvou v Dluhonicích 33 % a Oskavou v Uničově 26 % dlouhodobých měsíčních průměrů.

Vsetínské koupaliště Pod Pecníkem. Ilustrační foto
Valaši šup do plavek, koupaliště v okolí hlásí otevřeno

„Největší Moravská řeka je v profilu Strážnice na jedenatřiceti procentech červnového normálu,“ doplnil Chmelař.

Ještě méně vody je nyní například v Romži, Veličce v Hranicích či v Rožnovské Bečvě. Tyto toky se pohybují mezi 10 a 20 % dlouhodobých měsíčních průměrů. „Hranice sucha se ale zatím nikde na měřených profilech nevyskytuje,“ poznamenal Chmelař.

Vodní nádrže jsou téměř plné

Významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje jsou podle sdělení státního podniku plné nebo téměř plné. Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 75 do 100 %, většinou však mezi 90 – 100 %. „Výjimkou je nádrž Letovice, která má snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce a jejíž aktuální naplněnost činí šedesát procent,“ vysvětlil Chmelař.

Kvůli sníženým hladinám toků vodohospodáři už v tomto období nadlepšují z třinácti vodních nádrží průtoky v řekách pod nádržemi tak, aby docházelo k dostatečnému naředění vypouštěných odpadních vod a byly zajištěny podmínky pro život v řece.

Vyhlášení výsledků Vesnice roku Zlínského kraje 2023. Starosta vítězné Ostrožské Lhoty Romen Tuháček je uprostřed.
Vesnicí roku Zlínského kraje se stala Ostrožská Lhota ze Slovácka

Například za uplynulý týden nadlepšila vodní nádrž Vír Svratku o 75 tisíc m3 vody, vodní nádrž Dalešice vypustila do Jihlavy o 220 tis. m3 vody více, než činil přítok. Největší nadlepšení se dostalo Dyji z vodní nádrže Vranov, která do řeky vypustila o 321 tis. m3 více, než do nádrže přiteklo. U nádrží, které aktuálně nadlepšují situaci na vodních tocích dochází k mírnému poklesu hladin.

Manipulace na vodních dílech provádějí vodohospodáři operativně podle aktuální hydrologické situace a schválených manipulačních řádů. Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. „Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky,“ uzavřel Petr Chmelař.