„Tuto částku na zajištění sociálních služeb se nám podařilo získat díky unikátnímu projektu,“ uvedla krajská radní pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Taťána Nersesjan.

V rámci projektu by mělo být podpořeno zhruba šedesát sociálních služeb jako jsou azylové domy, nízkoprahová denní centra, terénní programy, zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty, terapeutické dílny a intervenční centra.

Financování služeb se předpokládá od října 2009, případně ledna 2010.

Z prostředků nebude možné hradit výstavbu ani rekonstrukce.