Vyjmenované subjekty kraj podporuje každoročně už od roku 2003.

„Aktuálně přispějeme například Horské službě v Beskydech částkou 200 tisíc korun. Stejný obnos od nás dostanou krajští profesionální hasiči na pořádání cvičení integrovaného záchranného sytému, údržbu zásahových oděvů a další jejich potřeby,“ uvedl příklady hejtman Radim Holiš.

Zoo ve Zlíně
Zlínská zoo pokryje z vlastních zdrojů 91 procent provozních nákladů

Částku 2,5 milionu korun rozdělí hejtmanství mezi všechna čtyři okresní sdružení hasičů v kraji. Peníze pomohou pokrýt náklady na jejich činnost a organizaci akcí včetně těch s nadregionálním významem.

Půl milionu korun obdrží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na nákup osobních vozů pro zabezpečení činnosti a akcí dobrovolných hasičů v okresech Uherské Hradiště a Kroměříž.

Kromě toho uvolní Zlínský kraj také 50 tisíc korun pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, který peníze použije na zvýšení akceschopnosti svých čtyř humanitárních jednotek v kraji.