V čele hejtmanství se vystřídali tři muži: František Slavík, Libor Lukáš a Stanislav Mišák
ANKETA:Kterého z hejtmanů Zlínského kraje si nejvíce ceníte?
Hlasujte vpavo do neděle 4. října 18 hodin >>>

„Návštěvníci se ale stejně jako tam mohou od desáté hodiny dopolední podívat zdarma také do muzeí ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně. Všude je připraven program, který pobaví i poučí,“ uvedli organizátoři.

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě platné legislativy o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Tvoří jej okresy Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které dříve spadaly pod Jihomoravský kraj a okres Vsetín. Ten předtím patřil do kraje Severomoravského. „Termín oslav byl zvolen tak, aby vyhovoval všem zúčastněným subjektům, které se na programu podílejí,“ sdělil mluvčí krajského úřadu Milan Plesar.

Například ve Zlíně se lidé mohou těšit kromě řady vystoupení hudebních a tanečních těles třeba na projížďku unikátní pojízdnou baťovskou pracovnou, nevšední pohledy na obuvnickou historii města anebo besedy s osobnostmi kraje. Otázky mohou sami klást třeba hejtmanovi kraje Stanislavu Mišákovi, zpěvačce Jarmile Šulákové či jezdci rallye Pavlu Valouškovi.

Také v muzeích ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně připravili organizátoři kromě prohlídek nejzajímavějších expozic i bohatý kulturní program. „Vystoupí historičtí šermíři, lidé se mohou přiučit tvorbě modrotisku, lákat je bude cimbálovka i jazz,“ doplnili pořadatelé.

Nedílnou součástí Dne kraje bude na všech zmiňovaných místech i soutěž s názvem Jak znáš svůj kraj, kterou připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Na návštěvníky čeká dvanáct zajímavých otázek a ti nejlepší se mohou těšit na velmi hodnotné ceny.

V čele Zlínského kraje se vystřídali již tři hejtmani. V prosinci roku 2000 byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje zvolen hejtmanem křesťanský demokrat František Slavík. Další krajské volby se konaly na podzim roku 2004. Druhým hejtmanem se stal Libor Lukáš z ODS. Současným prvním mužem kraje je od roku 2008 sociální demokrat Stanislav Mišák.

Hejtmani hodnotí sebe i svoje kolegy

Když se ohlédnete za svou prací, jak hodnotíte své působení ve funkci hejtmana?Jaká pozitiva a zároveň negativa spatřujete v činnosti dalších dvou hejtmanů na této pozici?To jsou dva dotazy, které Zlínský deník položil současnému hejtmanovi i jeho dvěma předchůdcům.

František Slavík
Byla to velká výzva a zkušenost, kterou po šesti letech není možné hodnotit detailně. Velmi si vážím možnosti poznat volené zástupce obecních samospráv na území kraje a velké množství představitelů hospodářského, kulturního a veřejného života. Chci jim dnes poděkovat za zájem a společné úsilí o rozvoj a lepší podmínky ve Zlínském kraji, protože většina z nich tomu obětovala svůj volný čas. Hodnocení svého působení přenechám jiným. Oba odvedli mnoho práce pro občany kraje a přeji jim hodně úspěchů.

Libor Lukáš
Myslím, že to období lze charakterizovat jako dobu kontinuálního, dynamického a úspěšného prosazování priorit Zlínského kraje. Tedy budování dopravní infrastruktury od dálnic přes rychlostní komunikace a rekonstrukce krajských silnic. Další oživení Baťova areálu, které navazovalo na rekonstrukci Baťova mrakodrapu, odblokování majetkových vztahů v této lokalitě a rekonstrukce dalších budov. A podíleli jsme se na budování institucí, které přispívaly k vytváření plnohodnotnosti Zlínského kraje, např. krajského policejního ředitelství. To jsou věci, které prosazuji po celou dobu mého působení v krajské samosprávě, ať v jakékoliv funkci. Pokud se týká prvního hejtmana, měli jsme společně tu čest zakládat kraj a jeho instituce. Z tohoto pohledu to byla doba zajímavá a hektická. Pozitivní bylo, že jsme v této oblasti šli společným směrem. Negativní naopak to, že jsme se neshodli na dynamice a rychlosti některých procesů. Každý jsme měli v některých případech „zařazenu jinou rychlost“. U současného hejtmana vidím pozitiva a negativa v tom, že se při některých rozhodováních ocitá pod vlivem stranického vedení, kterému se velmi těžce odolává, což mu situaci ztěžuje. Pokud dokáže tomuto tlaku odolat, je to pozitivní, v opačném případě negativní. Jako pozitivní vidím také to, že jsme i přes řadu odlišností schopni dlouhodobě spolupracovat, bez nesmyslných a lidi otravujících půtek, a realizovat tak projekty, které pomáhají rozvoji regionu.

Stanislav Mišák
Bilancování teď neřeším, jsme v polovině volebního období. Jsem člověk, který se dívá spíše dopředu. Postupně se nám daří, i když jsme v období složité hospodářské situace, naplňovat náš volební program, který je obsažen i v programovém prohlášení Rady Zlínského kraje. Každý z mých předchůdců vykonával funkci v jiném období. František Slavík, když se kraje rozbíhaly, což s sebou neslo určité problémy, Libor Lukáš v době určité hospodářské konjunktury, což s sebou neslo určité výhody. Myslím, že oba svou roli zvládli a s oběma jsem osobně dobře vycházel.