S komplexní kontrolou povinných náležitostí se ale nikdy nesetkal provozovatel vsetínské taxislužby Aleš Mrnuštík.

„Za osm let praxe jsem kontrolu v terénu zaměřenou na všechny prvky nezažil. Pravda je, že pravidelně procházím silniční kontrolou policie, na odboru dopravy řeším každé přihlášení auta, kalibraci taxametru a podstupuju i kontroly účtenek, které tisknu zákazníkovi,“ vyjmenoval.

Kromě toho musí každý řidič absolvovat například testy z místopisu. Na základě toho mu úřad vydá průkaz taxikáře.

Paradoxem podle Mrnuštíka je, že legitimace platí pro celou republiku. „Takže když uděláte zkoušky na místopis ve Vsetíně, můžete jezdit i v Praze, jakkoli ji neznáte,“ poznamenal. Praxe je ale podle něj úplně jiná.

„Lidé si volají taxíky podle toho, před kterou hospodou stojí, ne podle názvu ulic. Místo zkoušek by stačilo pár dnů ježdění, to vydá za všechny možné testy,“ zhodnotil Aleš Mrnuštík.

Na závěr popsal zážitky kolegů, které zkontrolovala Česká obchodní inspekce. „Chovají se jako normální zákazníci, nechají se někam dovézt a sledují, jestli jste zapnul taxametr, s jakou sazbou a po jízdě vyžadují všechny náležitosti. Myslím si ale, že ve Vsetíně jsou podobné kontroly bezpředmětné. Tady všichni vozíme stálou klientelu a nemáme potřebu zákazníky okrádat,“ řekl Aleš Mrnuštík.

Podle jeho slov je jiná situace například v Rožnově pod Radhoštěm, který je turistické město a zákazníci se tam hodně mění. Taková situace vyžaduje podle Mrnuštíka i více kontrol.

V Rožnově kontrolovali jedenáct taxíků

Právě v Rožnově se na zatím poslední kontrolu taxikářů vydali referenti odboru dopravy a živnostenského odboru a policisté z obvodního oddělení Rožnov pod Radhoštěm a Dopravního inspektorátu Vsetín před dvěma týdny.

„Zkontrolovali jsme celkem jedenáct vozidel taxislužby se zaměřením na vybavení vozidla střešní svítilnou žluté barvy s nápisem taxi, označení vozidla jménem a příjmením nebo obchodní firmou, aktuální výpis vozidla z evidence vozidel taxislužby, vybavení vozidla taxametrem a knihou taxametru a také průkazem řidiče taxislužby,“ vypočítal vedoucí odboru dopravy Petr Opálka.

Pracovníci živnostenského odboru se při kontrole zaměřili zejména na plnění vybraných povinností stanovených živnostenským zákonem, zákonem o ochraně spotřebitele a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání.

„V jednom kontrolovaném případě jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele, za které uložíme podnikateli pokutu v příkazním, případně správním řízení,“ doplnila informace o kontrolách vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ Rožnov Ivana Usvaldová.

V Meziříčí nyní jezdí padesát taxikářů

Ve Valašském Meziříčí provádí odbor dopravně správních agend vždy v součinnosti s policií kontroly dopravců a řidičů taxislužby každý měsíc. „V roce 2017 jsme udělali šest kontrol. Poslední proběhla koncem dubna s výsledkem bez zjištěných závad,“ informovala mluvčí Valašského Meziříčí Renata Votrubová.

Doplnila, že v současné době evidují čtrnáct dopravců a přes padesát řidičů. Ve městě mají pro vozidla taxi vyhrazených devět parkovacích míst.

Za loňský rok, kdy ve Valašském Meziříčí provedli jednadvacet kontrol, uložili taxikářům pokuty ve výši sedmdesát tisíc korun. „Nejčastější prohřešky spočívaly v nesprávném označení vozidla, špatném nastavení měřicí sestavy taxametru a chybějícím ověření metrologií, v chybějících dokladech, například výpisu z evidence vozidel taxislužby nebo ze živnostenského rejstříku,“ vyjmenovala Renata Votrubová.