Pro Intermediární JIP interního oddělení vedení nemocnice pořídilo dalších sedm pacientských monitorů. „Investice do přístrojů sloužících pro sledování životních funkcí pacientů přesáhla dva miliony korun," informovala mluvčí meziříčské nemocnice Radka Miloševská.

Nové přístroje nahradily již zastaralé, nevyhovující systémy. Jsou přínosem pro pacienty a díky snadnému ovládání také pro personál. „Každé lůžko má nyní monitorovací systém vyvedený na centrální monitor v pracovně sester s možností neustálého sledování EKG, arytmií, krevního tlaku, saturace krve kyslíkem a dýchání. Všichni nemocní jsou tak pod neustálým dozorem," řekl primář interního oddělení Petr Zajíček.

Díky novému systému mohou podle primáře Zajíčka lékaři mnohem přesněji diagnostikovat řadu onemocnění. V případě ohrožení života pacienta přístroje zalarmují personál k poskytnutí okamžité pomoci. „V těchto případech vybavení doslova zachraňuje pacientovi život," upřesnil primář.