Výstava přibližuje největší zvykoslovné události zimy - advent, tradiční obchůzky tajemných bytostí, vánoční svátky, Tři krále a slavnosti masopustu, kdy se v relativně krátkém čase, během tří měsíců, střídají období pokání, veselí, pokory a příprav na čtyřicetidenní předvelikonoční půst.

Členové fotoklubu KFA Brumov-Bylnice Miroslav Pinďák a Martin Trčka spolu s dalším zkušeným fotografem Martinem Křižkou zachytili tradice dodržované v Lačnově, Horní Lidči a Valašských Kloboukách.

Zlínští celníci zajistili v Poličné kompletní výrobní zařízení pro výrobu nelegálního lihu, listopad 2022
Černou pálenici na Valašsku "vyhmátli" celníci

„Ze snímků dýchá úžasná barevnost, pestrost a jedinečná atmosféra, kterou naši předkové s těmito zvyky spojili. Zároveň se zde zrcadlí lidová kultura, prolínání tradičního a moderního i každodenní všední život na Valašsku s momenty štěstí, euforie, vděčnosti a radosti,“ líčí kurátorka Lenka Šemorová.

Výstavu Od adventu po fašanky si mohou zájemci přijít prohlédnout každý den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

Návštěvu vsetínského zámku lze spojit také s prohlídkou výstavy Jak se do lesa volá, která zachycuje historii lesů v regionu z pohledu různých oborů lidské činnosti. K vidění je rovněž stálá expozice o Valašsku, Templářský sklípek s rytířskou hernou nebo si lze vychutnat vyhlídku z 60 metrů vysoké zámecké věže.