Ty jsou ale diametrálně odlišné od těch, na nichž se starostka dohodla s předsedou tělovýchovné jednoty Josefem Goldefusem při posledním - ze strany ZETEXu několikrát odloženém ústním jednání. Naopak se nápadně podobají požadavkům z loňského roku.

Výkonný výbor TJ Zbrojovka Vsetín v dopise vyčíslil náklady na nutné opravy sportovní haly na Lapači na 7,42 milionů korun a vyjádřil svůj požadavek na spoluúčast města na provozu haly ve výši 600 tisíc korun ročně. O tom, že by splnění těchto podmínek bylo cenou za zimní stadion, však v dopise není ani zmínka.

„Pokud ovšem budeme tyto požadavky vnímat jako cenu za odkup zimního stadionu, pak mě velmi nepříjemně zaskočily. Na posledním ústním jednání jsme se s panem Goldefusem dohodli, že se navržená částka bude pohybovat maximálně mezi pěti a šesti miliony, přičemž o této částce budou následně jednat zastupitelé,“ nevěřícně kroutí hlavou vsetínská starostka Květoslava Othová s tím, že tento přístup jen dokazuje nekorektnost jednání ze strany majitele stadionu.

„Pokud chce TJ provést nějakou rekonstrukci, může přece alespoň zčásti sehnat peníze i jiným způsobem – například z evropských strukturálních fondů na opravy takovýchto sportovišť. Chtít ale celou částku od města a stanovit to jako jednu z podmínek převodu zimního stadionu je při nejmenším nehospodárné. I když chápu, že pro ně nejjednodušší,“ pokračuje starostka.

Navíc s podobným, jen o něco nižším požadavkem ZETEX přišel už koncem uplynulého roku.

„Podmínkou převodu zimního stadionu do majetku města Vsetín je příspěvek na rekonstrukci sportovní haly na Lapači ve výši 7,2 milionů korun a po dobu patnácti let smluvně potvrzený příspěvek na provoz sportovní haly ve výši 600 tisíc korun ročně upravovaný o inflaci,“ napsal vsetínské starostce 12. listopadu uplynulého roku Josef Goldefus.


Tento požadavek ale zastupitelé tehdy jednomyslně zamítli s tím, že jsou ochotni stadion převzít jedině za podmínek, za jakých jej TJ Zbrojovka Vsetín v minulosti získala od tehdejšího městského národního výboru – tedy bezplatně. Pokud se totiž město stane majitelem stadionu, bude na jeho bedrech ležet úhrada veškerých provozních nákladů, které ročně dosahují zhruba 9 milionů korun. K tomu je stadion v dezolátním stavu a podle odborníků si vyžádá minimálně 50 milionovou investici.

„Tady se ale skýtá možnost financovat opravy z evropských fondů. Již jsme vyhledali dotační titul, z něhož lze prostředky čerpat. Musíme být ale majiteli stadionu,“ poznamenal místostarosta Lubomír Gajdušek.

Zástupci města proto z uvedeného usuzují, že společnosti ZETEX vůbec nejde o dohodu a právě naopak - že jim stávající stav vyhovuje. „Tento přístup totiž odporuje pravidlům úspěšného vyjednávání, při nichž každá strana musí ze svých požadavků slevit ve snaze dospět ke společnému konsenzu,“ konstatuje Gajdušek.

Tyto obstrukce ze strany majitele však mohou mít negativní vliv na budoucnost vsetínského hokeje. Řada potenciálních sponzorů totiž podmiňuje svou angažovanost právě převodem zimního stadionu na město.

„Je evidentní, že tělovýchovné jednotě jde především o co nejvýhodnější prodej sportoviště, které jim kdysi spadlo do klína a za chvíli jim může začít padat na hlavu,“ shodují se radní. Podle nich to dokazuje i fakt, že zástupci ZETEXu jednání s radnicí neustále protahují a oddalují. „My se ale nemůžeme nechat takto vydírat nebo tlačit společností k tomu, abychom přistoupili na neúměrně vysokou cenu,“ vyjádřila se starostka Othová.

Město přesto věří, že ke společné dohodě nakonec dojde. „Z naší strany zájem o odkup stadionu zatím ještě trvá. A věřím, že i zástupci ZETEXu si uvědomují svou přímou zodpovědnost za další budoucnost vsetínského hokeje,“ uzavřela starostka.