Eva Urbachová se narodila 2. září 1924 v Brně, kde prožila dětství a mládí. Studovala češtinu a francouzštinu na brněnské Masarykově univerzitě, později studia rozšířila o etnografii. V roce 1949 nastoupila do Moravského muzea v Brně, kde se zabývala národopisem a bádáním o lidové kultuře.

V roce 1951 se provdala a o čtyři roky později následovala svého muže na Valašsko. Jejich bydlištěm se stal Vsetín, kde se začala věnovat výzkumu lidového kroje pro Národopisnou společnost v Praze.

Od roku 1960 pracovala Eva Urbachová v Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně. Vybudovala zde etnografické pracoviště, které si získalo vážnost v celé republice jak úrovní badatelské práce, tak rozsáhlostí shromážděných sbírkových fondů. Věnovala se především výzkumu lidového textilu, kroje a starým formám lidových řemesel (zpracování vlny a lnu, křiváčkářství, keramika, výroba brousků, práce se dřevem).

Připravila také množství výstav, napsala řadu publikací a článků vysoké odborné úrovně. Je autorkou reprezentativní knihy Lidový kroj na Vsetínsku, která vznikla jako rozšířené vydání katalogu k výstavě z roku 1980. Než odešla na zasloužený odpočinek, předložila v roce 1994 veřejnosti výsledky svého dlouholetého výzkumu – stálou expozici muzea Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích a byla v kontaktu s pracovníky muzea - věnovala se korektuře odborných textů.

Za celoživotní práci v oboru národopisu a muzejnictví získala za rok 2003 Cenu města Vsetína. Roku 2012 získala cenu Pro Amicis Musae za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu.

Poslední rozloučení s Evou Urbachovou se uskuteční v pátek 18. října ve 14.30 hodin příznačně v mramorovém sále vsetínského zámku. Čest její památce.