Dagmar Lacinová se narodila 24. 2. 1965 v Hranicích na Moravě. Školní docházku zahájila v roce 1971, kdy nastoupila na Základní školu Leninova, dnes Masarykova ve Valašském Meziříčí. Po čtyřech letech přestoupila na Základní školu Křižná, kde strávila další čtyři roky.

Poté absolvovala Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí a po maturitě pracovala dva roky jako pomocná vychovatelka v Dětském domově ve Valašském Meziříčí.

V roce 1985 byla přijata ke studiu na Pedagogické fakultě v Ostravě, kde vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý a třetí stupeň škol v oborech matematika a chemie.

V roce 1991 nastoupila na Střední odborné učiliště zemědělské, později přejmenované na potravinářské ve Valašském Meziříčí, kde pracovala do roku 2003. Od 1. 9. 2003 byla místostarostkou města Valašské Meziříčí.