Narodil se 5. června 1924 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Studoval gymnázium ve Frýdku-Místku a poté obchodní akademii ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 1950, ve svých šestadvaceti letech, začal studovat malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru profesora Jána Mudrocha, školu ukončil roku 1955.

Externě vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě (1957 až 1958) a na Stavební fakultě Slovenské vysoké školy technické (1963 až 1965) a současně pracoval na Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě.

Sám se také neustále vzdělával, podnikal zahraniční cesty zejména do Itálie a v 70. letech studoval na proslulé mozaikářské škole v Ravenně u profesora Giuseppe Saliettiho.

Od poloviny 40. let 20. století byly život i umělecká tvorba Miloše Šimurdy bytostně spjaty s Rožnovem pod Radhoštěm. V rožnovské místní části Horní Paseky si vybudoval ateliér, kde donedávna aktivně umělecky tvořil.

Miloš Šimurda náležel do generace, která se po tvůrčí stránce plně rozvinula v poválečném období. Jeho tvorba odráží podněty moderního výtvarného umění, včetně abstraktních motivů, patrná je však také trvalá inspirace valašskou krajinou a jejími obyvateli. Poznával je na svých cestách, která do plenéru podnikal sám či ve společnosti jiných významných malířů, například s Jaroslavem Frydrychem.

Dominující technikou, kterou pro svá díla Miloš Šimurda užíval, byl akvarel, ve veřejných i soukromých sbírkách je ovšem zastoupený i olejomalbami či mozaikami. Svou prací mimo jiné obohatil i veřejný prostor v Rožnově – je autorem dnes bohužel poškozené mozaiky na objektu nákupního střediska na Dolních Pasekách (dnes Rožnovská tiskárna).

Kromě výstav se Miloš Šimurda svými díly podílel i na některých publikacích z edice Rožnovské malé tisky – knihy Kraj můj milovaný Metoděje Jahna či svazku o jarním zvykosloví etnografky Jany Tiché.

Vedle výtvarného umění se Miloš Šimurda věnoval také poezii. Je autorem sbírek Objímal jsem růži, Bláznivé touhy a Nebeský vozataj. Byl nositelem ocenění Grand Prix international de la Peinture a l'ean za rok 1993 a také držitelem Ceny města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017. Čest jeho památce.