Jiří Haas se narodil 11. srpna 1946 na Vsetíně. Po absolvování oboru učitelství biologie a chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci nastoupil v září roku 1971 na Hvězdárnu Vsetín.

Nejprve působil jako samostatný odborný pracovník, od 1. ledna 1973 byl jmenován jejím ředitelem. Pod jeho dlouholetým vedením přešla hvězdárna z dob promítaček a diapozitivů až k dnešním moderním technologiím.

Jiří Haas se také ve velké míře věnoval práci s dětmi a mládeží. Vytvořil například vlastní kreslené astronomické pohádky, v nichž se malí zájemci mohli poprvé seznámit s vesmírem.

V roce 2005 se Hvězdárna Vsetín stala součástí Muzea regionu Valašsko a Jiří Haas byl jmenován jeho ředitelem. Splnilo se mu tak jedno z životních přání, navázat na odkaz svého dědy, který na začátku minulého století pomáhal s renovací požárem poškozeného vsetínského zámku, v němž má muzeum své sídlo. V pozici ředitele setrval Jiří Haas až do odchodu do důchodu v roce 2009.

Bývalí kolegové z hvězdárny a muzea vzpomínají na Jiřího Haase jako na velmi přátelského a velkorysého člověka, který byl ve své funkci ředitele laskavý, chápající a podporující.

Navždy v paměti zůstane i stovkám zájemců o astronomii a kosmonautiku, které postupně vedl ve svých astronomických kroužcích. Čest jeho památce.