Jaroslav Štika se narodil 1. dubna 1931 v Rožnově pod Radhoštěm v rodině melioračního zemědělského mistra. Po maturitě (1950) na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí nejprve rok (1950–51) studoval češtinu, dějepis a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, poté se rozhodl přestoupit na studium etnografie na Univerzitě Jana Ev. Purkyněho v Brně. Po ukončení studia (1955) jeden rok vykonával funkci správce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1956 do konce roku 1971 pracoval v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně. S rožnovským skanzenem však zůstal v kontaktu jako člen muzejní vědecké rady. V průběhu své akademické dráhy obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Karpatské salašnictví na východní Moravě“ (1962).

K 1. lednu 1972 nastoupil do funkce ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zde se snažil především uplatňovat v praxi myšlenku zakladatelů muzea, bratří Jaroňků, na tzv. živé muzeum. Za jeho vedení byl mimo jiné otevřen třetí areál muzea – Mlýnská dolina. Ve funkci ředitele muzea zůstal Jaroslav Štika 27 let – až do odchodu do důchodu na jaře 1999.

I po odchodu z ředitelského postu se Jaroslav Štika aktivně účastnil muzejního života, ať už jako ředitel muzejních folklorních festivalů, jako účastník vědeckých konferencí nebo jako předseda Valašského muzejního a národopisného spolku. Z jeho funkcí v mezinárodních organizacích lze jmenovat například: viceprezident Svazu evropských muzeí v přírodě (1984–1990) a prezident sekce České republiky v rámci Mezinárodní organizace pro lidové umění (I.O.V.).

Po roce 1989 se zapojil také do komunální politiky jako člen Zastupitelstva a následně Rady města Rožnov p.R.

Z řady ocenění a vyznamenání jmenujme alespoň to poslední. V loňském roce získal Jaroslav Štika rumunské vyznamenání a titul Rytíř Rumunské republiky (více zde). Velmi ho také potěšilo pozvání prezidenta republiky Václava Klause na slavnostní večeři při příležitosti návštěvy rumunského prezidenta Traiana Basescu v ČR.

Poslední rozloučení s Jaroslavem Štikou se uskuteční v pondělí 4. října 2010 ve 14,00 hod. v Janíkově stodole ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Tomáš Gross