Milan Podzemný se narodil 29. 5. 1926 ve Valašském Meziříčí. Studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, dále pak užitou architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Otto Rothmayera.

Působil ve Zlíně, Rožnově pod Radhoštěm a v Ostravě. Pracoval na urbanistických plánech Rožnova pod Radhoštěm a Valašských Klobouků i na prvních urbanistických plánech pro Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm.

Byl zaměstnán také v rožnovské Správě chráněné krajinné oblasti Beskydy a od roku 1982 byl ředitelem Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Ostravě.

Často publikoval, mimo jiné v časopisech Dolina Urgatina, Host do domu, Index Brno a Architekt ČSSR. Je také spoluautorem průvodce Moderní architektura Gottwaldova (1967).

Malby a kresby vystavoval v roce 1965 v Brně. S Pavlou Levou vydali knihu Památky dělnického hnutí, protifašistického odboje a osvobození v Severomoravském kraji (1988).

Milan Podzemný zemřel 5. ledna 2022. Čest jeho památce.