Soudci mohou za porušení zákona uložit obecně prospěšné práce. Neziskovkám to prospěje, odsouzení si zase vyčistí trestní rejstřík


Jedná se o alternativní sankci za přečiny, jako je například řízení pod vlivem alkoholu, neplacení výživného, krádeže, podvody, rvačky nebo výtržnictví. Horní sazba u takovéhoto trestného činu však nesmí překročit pět let.

Nejčastěji se jedná o manuální práci. „Nejde o speciálně vyčleněnou práci, kterou organizace vytvoří těmto lidem za trest,“ zdůraznila Zdeňka Kosařová ze střediska Probační a mediační služby ve Zlíně. Právě tato instituce OPP koordinuje. Musí podle ní jít o organizace veřejného sektoru, nejlépe nestátní neziskové organizace.

Dobré zkušenosti se spoluprací prý mají v Dětském centru Burešov. „Potýkají se s podstavem vlastních zaměstnanců a tato forma spolupráce skutečně pomůže,“ vysvětlila Kosařová. Lidé, kteří zde odpracovávají svůj trest, v činnosti mnohdy vidí smysl. „Ženy často žehlí prádlo, muži pracují venku na velké zahradě s údržbou,“ doplnila.

Pro klienty má nespornou výhodu i to, že zde funguje nepřetržitý provoz. Mohou tak pracovat o víkendu, aniž by činnost v rámci trestu kolidovala s běžnou pracovní dobou v zaměstnání.

Odsouzený může dělat třeba i grafika

Mohou však vykonávat také kvalifikované a náročné práce, třeba grafika. „Záleží na schopnostech a kvalifikaci konkrétního člověka a na tom, jestli bude konkrétní organizace ochotná takovou práci poskytnout,“ přiblížila otázku zařazování klientů.

Podle Hany Formánkové z Probační a mediační služby v Uherském Hradišti lze efektivitu ukládání takových trestů měřit různými hledisky.

„První může být otázka ekonomické úspory, kdy uložením alternativního trestu dojde k úspoře nákladů za potenciální výkon trestu odnětí svobody. Člověk odsouzený k obecně prospěšným pracím také nepřijde o zaměstnání, protože trest vykonává na svobodě,“ podotkla Formánková.

V neposlední řadě je podle ní patrný značný ekonomický efekt pro samotného poskytovatele, který tak může získat pracovní sílu. Zadarmo. „V tuto chvíli zdůrazňuji slovo efektivní, protože při ukládání trestu OPP by měl soudce brát v úvahu motivaci klienta, jeho umístitelnost a zdravotní stav,“ upozornila Formánková.

Vhodné jsou OPP jen pro motivované

Motivace je zásadní také podle Ondřeje Vaculíka z Probační a mediační služby v Kroměříži. „Bohužel ne vždy se efektivita prokazuje i v praxi. Trest OPP je totiž vhodné ukládat motivovanému člověku. Jen stěží lze očekávat například od již dříve opakovaně odsouzeného klienta, který není zvyklý si vydělávat prací, že zničeho nic bude aktivně pracovat zadarmo pod hrozbou přeměny na trest odnětí svobody,“ podotkl Vaculík.

V minulosti se podle něj s takovými nevhodně ukládanými tresty potýkali více, postupně se však podobné případy minimalizovaly.
Že vše je o lidech, si myslí také vedoucí třidící linky Technických služeb Zlín Pavel Běťák.

„Někdo odpracuje řádně například 400 hodin, jiný má zas problém s přidělenými 50 hodinami,“ vysvětlil vedoucí třidící linky. Jde podle něj o přístup každého jedince – buď má zájem pracovat, nebo ne.

Po vykonání trestu obecně prospěšných prací dojde k okamžitému výmazu z rejstříku trestů.

Aby mohl být trest aplikován, musí být horní hranice trestní sazby do pěti let. „Ta je závazná. Pokud se jedná o vyšší sazbu, nelze tento druh trestu uložit, přestože soud fakticky uloží například tříletý trest,“ upozornila probační úřednice Zdeňka Kosařová.