Cenově největší investiční stavbu dokončenou v letošním roce převzalo Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na konci listopadu od sdružení firem Swietelsky stavební a Colas CZ. Konečná cena za tuto zakázku se vyšplhala na téměř 197,5 milionu korun.

Předmětem díla byla zásadní rekonstrukce a stavební úprava silnice třetí třídy mezi Velkou Lhotou a Valašskou Bystřicí. Silničáři postupně dělali na úseku dlouhém 2770 metrů.

Štědrovečerní večeře pro seniory sklidily letos nevídaný úspěch, rozvezlo se 475 porcí.
Řízek či kapr se salátem. Rožnovská radnice nabízí seniorům štědrovečerní večeři

Rekonstrukce spočívala v obnově asfaltových vrstev a opravě lokálních deformací, na některých místech šlo o kompletně novou konstrukci vozovky s rozšířením na 6,5 metru, ve směrových obloucích ještě více. Došlo také na odvodnění či rekonstrukci propustků.

„Původní silnice měla místy šířku jen čtyři a půl metru a zejména v zimě byl problém, aby se zde projíždějící vozidlo vyhnulo například s autobusem,“ poznamenal ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Dva opravené mosty a sedítky metrů opěrných zdí

Součástí stavby byla také kompletní přestavba mostů dvou mostů, vybudování 68 metrů dlouhé zárubní zdi a další gabionové zdi v délce 69 metrů, vybudování 5 zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, stavební úpravy sjezdů a účelových komunikací, přeložka vzdušného vedení nízkého napětí, vegetační úpravy a demolice staré roubenky, která v jedné ze zatáček bránila v rozhledu.

Mikulášský den ve Vsetíně; pátek 2. prosince 2022
Zdobení stromečků, pekelné váhy, andělé i jarmark. Vsetín žil Mikulášským dnem

Stavba začala vloni v květnu a byla rozdělena do několika etap. Probíhala v návaznosti na financování souběžných staveb dotčenými obcemi Velká Lhota (výstavba nástupišť autobusových zastávek a chodníků) a Valašská Bystřice (výstavba nástupišť autobusových zastávek, chodníků, opěrné zídky z palisád a přeložka veřejného osvětlení).

Dva tisíce vozidel každý den

Zhotovitelem stavby bylo sdružení, které vytvořily firmy Swietelsky stavební a Colas CZ. Konečná cena za zakázku činí 197,459 milionu korun (včetně DPH). Krajské ředitelství silnic získalo na projekt evropskou dotaci, jež pokryje 85 procent z uznatelných nákladů.

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm po první etapě rekonstrukce.
Druhá etapa třicetimilionové rekonstrukce rožnovské zemědělky je u konce

„Jde o jeden z mála případů, kdy se nám podařilo získat peníze z evropských fondů pro rekonstrukci silnice III. třídy. Tato silnice totiž představuje dopravní propojení obcí Bystřička, Velká Lhota a Valašská Bystřice se silnicí I/57. Zároveň tvoří náhradní trasu silnic I/57 a I/35 v případě omezení provozu či dopravních komplikací ve směru Vsetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Přestože jde o silnici III. třídy, je poměrně hojně využívaná,“ vysvětlil Bronislav Malý.

Podle sčítání dopravy před rekonstrukcí tudy projíždělo v pracovních dnech téměř dva tisíce vozidel za 24 hodin.