Akce je připravená ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a spadá do společné kampaně pojišťovny a Vsetínské nemocnice. Její součástí byl nábor dárců krve, pokračovat bude preventivní akcí u příležitosti Světového dne boje proti chronické obstrukční plicní nemoci. Ta se koná ve Vsetínské nemocnici 19. listopadu.