V prostorách restaurace Bečva ve Vsetíně, Trávníkách ji uspořádal kolektiv oddělení anesteziologie a resuscitace Vsetínské nemocnice.

Konference, rozdělená do dvou bloků, zahrnovala celkem třináct přednášek zaměřených na problémy způsobené nadměrným požíváním alkoholu, protialkoholní léčbu, provoz záchytné stanice a řadu dalších témat.

Posluchačky tvořily zdravotní sestry převážně ze Vsetínské nemocnice, dorazily ale také sestřičky z Valašského Meziříčí, Kroměříže či Zlína. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání sester a je akreditována u České asociace sester.