Pískovcový kříž pozdně barokního stylu pochází z roku 1775 a vznikl pravděpodobně v dílně Šebestiána Hartla a Šimona Závodníka působících v té době na panství Illesházyů.

Původněale nestál na vsetínském náměstí, ale v obci Janová na hranici vsetínského a janovského katastru. Na Dolní náměstí byl přestěhován až roku 1848. Vydržel zde do roku 1962, kdy byl z politických důvodů „uklizen“ na městský hřbitov.

Zpět na Dolní náměstí na své současné místo byl znovu nainstalován v roce 1990. Zajímavostí je, že se na něm nachází ryska značící úroveň povodně na Dolním městě v roce 1854.

Za téměř dvě stě padesát let byl kříž opravován nejprve v roce 1853, následně v letech 1925 a 1939.

„Naposledy byl mírně restaurován a očištěn v polovině 90. let minulého století. Nyní probíhá důkladnější zrestaurování, neboť povrch kříže je napaden řasami, mechy a lišejníky,“ popsal starosta Vsetína Jiří Růžička.

Přirozeným zvětráváním pískovce postupem času vymizely také drobné plastické modelace. Daní za opakované stěhování, zakrytí zeminou či úpravy okolí památky je navíc patrné mechanické poškození – nejviditelnější je uražený roh v čelní části kříže, kde byla chybějící hmota několikrát nevhodně doplňována pomocí ocelových hřebů.

Opravu kříže má na starosti restaurátorka Eva Machalová.

„Z rozpočtu města za ni obdrží částku 150 400 korun. Je v ní zahrnuto i zpracování návrhu a laboratorní průzkum,“ doplnil starosta Růžička.

Součástí prací, jež mají být hotové do konce října, je čistění, biosanace, konsolidace, injektáže trhlin a puchýřů, provedení plastické rekonstrukce, barevné retuše, barevné vytažení písma a číslic, obnova zlacení korpusu Krista a hydrofobizace.