Když se řekne Zašová, vybaví se lidem spojení jako například zašovská pouť, poutní místo Stračka se studánkou a poutní kostel Panny Marie, trinitářský klášter, zašovské pivo, zašovské sýry, zašovská kytička, motokros Zašovská skála. Všechno uvedené má velmi dlouhou tradici. 

Sama Zašová letos oslaví 650 let své existence. K výročí připravujeme krásnou publikaci o historii obce, která vyjde na podzim 2020. Zašová však není jen obec po pravé straně Bečvy nebo chcete-li silnice I/35 vedoucí z Rožnova pod Radhoštěm na Valašské Meziříčí. Od roku 1984 je spojená s Veselou ležící na levé straně toku.

FOTOGRAFIE:
1) OBČANÉ. Předávání občanských průkazů (na snímku z roku 1977), to byla událost pro celý ročník základní školy. Pro občanky, tenkrát ještě červené, několikastránkové, se chodilo za doprovodu soudruhů učitelů do obřadní síně místního národního výboru. Nesměla chybět ani kulturní vložka v podobě recitace či zpěvu a mnohdy pionýrské šátky.

2) MILADA JAROŇOVÁ. Mistryně zašovské krajky. Zašovské háčkované kytičky vycházející z irské krajky si vydobyly významný ohlas doma i v zahraničí. Světovou premiéru měly na EXPO 1958 v Bruselu, kde zdobily vstupní halu československého pavilonu. Jejich tvůrkyně paní Milada Jaroňová zemřela v v roce 2005. Nyní v tradici pokračuje paní Danuše Trtíková a její žákyně.

3) KÁCENÍ MÁJE (1965). Tak jako dnes, i dříve bývala tato akce spojená s hudbou, prezentací místních spolků a veselím. U nás to byla dechovka Zašovjanka a folklorní soubor Zašovjan. Slavnosti se odehrávaly na návsi, v místech, kde nyní stojí kulturní dům, dříve pohostinství u Petřeků.

4) DECHOVÁ HUDBA ZAČOVJANKA. Fotografie nás vrací do roku 1975 na koncert ke 30. výročí osvobození. Diriguje pan Miroslav Borovička. Tolik členů měla tehdy dechovka a všichni byli Zašovjané.

5) OREL (1928). Orelská jednota vznikla v Zašové v roce 1920. Spolek Orel, jehož činnost byla od té doby několikrát přerušena a znovu obnovena po roce 1989, staví svoji činnost na křesťanských základech a věnuje se především sportu pro všechny a práci s mládeží.

6) ŠKOLA (1948). Ročník narození 1934 vlevo ředitel Frankovič, vpravo učitel Skýpala z Hrachovce.

7) HASIČI. Dodnes mají zašovští hasiči takzvanou koňku a aktivně s ní vystupují. Foto je ze svatby Jarmily Rypelové.

8) FOTBAL. Počátky zašovského organizovaného fotbalu sahají do roku 1926 (odtud název klubu SK 1926). Fotografie pochází z roku 1984 a je mezi nimi spousta tváří známých i dnešní generaci fotbalistů.

9) MDŽ na pile u Hřívy. Mezinárodní den žen neslavívaly pouze ženy, ale byla to příležitost k oslavě pro celé pracovní kolektivy bez ohledu na pohlaví.

10) DĚTI. V zahradě zašovského Ústavu sv. Josefa v roce 1947. Řádové sestry z Kongregace Školských sester de Notre Dame v objektu bývalého kláštera celoročně vedly sirotčinec, mateřskou školu, soukromou dívčí školu a domov důchodců (starobinec). Během letních prázdnin provozovaly i dětskou zotavovnu především pro děti z Ostravska.

11) STRAHOV 1975. Družstvo zašovských mužů na spartakiádě na Strahově. Zleva: Mirek Hub, Zdenek Sadílek, Petr Maliňák, Jiří Krčmář, Vladimír Žemla. Zleva v pokleku: Alois Polách, Václav Hanáček, František Maléř.

12) MARIÁNSKÁ DRUŽINA (1947). Mariánské družiny bývaly organizace spojující křesťanský život se studiem. Uprostřed zašovský kaplan P. Antonín Křižan.

13) OCHOTNÍCI. Divadelní ochotnický spolek Valašská scéna v letech 1945-1970 připravil několik her, mezi nimi Jiráskovu Lucernu v režii F. Paličky a za výpravy J. Valy.

Autoři textu: Marcela Janišová (manažerka kultury, sportu a cestovního ruchu OÚ Zašová, redaktorka Zašovských novin) a redakce