„Podle propočtů vycházejících z dostupných informací nemůže projekt splnit požadavky na počet parkovacích míst bez toho, aniž by si započítal parkovací místa, která na své náklady postaví město Vsetín. Z našich daní tak přispějeme třiceti miliony na soukromou investici," uvedl zastupitel za KOV Michal Berg.

Koalice se odvolává na normu (ČSN 73 6110), která říká, že každá stavba obchodního centra potřebuje pro stavební povolení doložit, že disponuje dostatečným počtem parkovacích míst.

Parkovací místa musí zadotovat město

„Podle dostupných informací o interiéru plánovaného obchodního centra, které má obsahovat prodejny, restaurace, bowling nebo hotel, bude potřeba zajistit přibližně sto sedmdesát až sto osmdesát parkovacích míst," spočítal projektant Radek Hladký, který pro Koalici pro otevřený Vsetín propočty zpracoval.

Toto číslo lze podle závazné normy snížit pouze v historických jádrech měst nebo v památkových rezervacích. „Ani jedno z toho plocha před nádražím nesplňuje," upozornil Hladký.

KOV odhaduje, že pod samotným obchodním centrem je možné zbudovat přibližně 100 až 115 parkovacích míst, pod pozemkem města vedle něj dalších asi 60. Podle zastupitele Michala Berga je tedy zjevné, že bez parkovacích míst, které postaví město, by obchodní centrum vůbec nezískalo stavební povolení.

Koalice pro otevřený Vsetín proto nechce podpořit případný další prodej pozemků potřebných pro výstavbu obchodního centra, pokud se tento problém nevyjasní.

Vedení radnice považuje aktivitu KOV minimálně za předčasnou a s jejími argumenty nesouhlasí. „Není úkolem města v této fázi stanovovat počet parkovacích míst, protože to je záležitost územního a stavebního řízení. To však bude až poté, kdy soukromý investor podá žádost na stavební úřad," regoval starosta Vsetína Jiří Čunek.

Žádost však prozatím podaná není, protože není dokončený projekt vnitřních prostor plánované galerie. Což je podle Jiřího Čunka nejdůležitějším kritériem pro stanovení počtu parkovacích míst.

Město Vsetín podle slov starosty v této fázi řeší ve spolupráci se soukromým investorem posunutí stavby na takzvanou uliční čáru. „Také jsme investorovi odsouhlasili vzhled vnějšího pláště stavby. Z uvedeného vyplývá, že zprávy ohledně parkovacích míst jsou nepravdivé a jsou jen snahou se zviditelnit pro nedostatek konstruktivních nápadů. Chápu to. Pracovat je těžké," kontroval Jiří Čunek.