Z rukou starostky Ivety Táborské a místostarostů Květoslavy Othové a Petra Kořenka si převzali diplom jako poděkování za svou celoroční činnost. Udělovala se také ocenění Osobnost neziskového sektoru za rok 2010 a ocenění za firemní filantropii neboli podporu. Osobnostmi roku se stali bratři Jaromír a Zdeněk Novotní, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj nohejbalu ve Vsetíně. Titul Firemní filantrop získala společnost Servis Climax. Předávání ocenění zorganizovala Společnost pro komunitní práci Vsetín.