U některých nabídek nebyla předložena žádná cena, jindy byl osloven pouze jeden dodavatel. Někde neexistovaly předávací protokoly nebo nebylo možné zpětně ověřit, zda fakturované a skutečně provedené práce odpovídaly uzavřené smlouvě.

Tak to fungovalo ve Vsetíně minimálně dva roky. Odpovědní pracovníci ovšem dál zůstávají na svých místech. Údajně byli vystaveni jen finančnímu postihu.

„Jsem ve funkci ředitele krátce, teprve tři roky. Spoustu let to tady fungovalo a nějak běželo a já nevěděl, že je to špatně. Že existují nějaké rámcové smlouvy, které máme podepisovat,“ řekl Deníku ředitel TS Josef Stejskal.

Demolice lávky u průmyslovky ve Vsetíně; středa 1. listopadu 2023
VIDEO: Demolice lávky u průmyslovky ve Vsetíně. Po nové se projdete za dva roky

Deník se ho zeptal i na odhalený střet zájmů jeho zástupce Petra Ryzy.

„Nepřišlo mi na tom vůbec nic divného,“ odpověděl na dotaz, jak mohl zaměstnanec firmy být jednak zadavatelem zakázky a zároveň jediným jednatelem firmy, která zakázku prováděla.

Na nedodržování požadavků při zadávání veřejných zakázek byl Josef Stejskal upozorněn už kontrolou v březnu 2021.

Zakázky za bezmála dva miliony

Jedním z příkladů pochybení, které audit odhalil, jsou smlouvy s firmou Mestav, jejíž jednatel Petr Ryza je zároveň zástupcem ředitele technických služeb. Takže v rámci veřejných zakázek stanovil jejich předpokládanou hodnotu, poté podal cenové nabídky jako jednatel firmy a na závěr schválil věcnou správnost plnění díla.

V roce 2021 a 2022 uzavřely technické služby s firmou Mestav osm veřejných zakázek za více než 1,9 milionu korun. V jedné smlouvě dokonce Petr Ryza podepsal obě dvě strany, jak za Technické služby Vsetín, tak za Mestav.

Ilustrační foto
Odpad bude pro Vsetíňany dražší. Město od ledna zvýší poplatek na 720 korun

„Ano, střet zájmů to byl, uznávám, ale nevěděl jsem o tom. Dělal jsem to všechno v dobré víře, abych zachránil chátrající most a pomohl městu. Nikdo jiný by to za tyto peníze neudělal. Byl jsem pod cenou a město ušetřilo,“ hájí se Petr Ryza, který podle svých slov dělal stavební úpravy na mostu, které nikdo jiný v kraji neumí nebo na ně neměl kapacity.

„První je v naší zemi zákon a potom až finance. A to je špatně,“ použil ke své obhajobě svérázný výrok Petr Ryza.

Finanční pokuta za střet zájmů

Kontrola v Technických službách Vsetín probíhala od března do června letošního roku. Poprvé viděli zastupitelé výsledky auditu v září, na konci října se dostal na jejich jednání jako samostatný bod. Městský právník v pondělí na zastupitelstvu uvedl, že zakázky byly malého rozsahu a podle jeho názoru nešlo o trestný čin.

Podle Jiřího Čunka, starosty Vsetína, je zásadní, že nedošlo k finančnímu poškození města. A to je prý i důvod, proč ředitel i jeho zástupce zůstávají nadále zaměstnanci technických služeb.

„Naopak jsme šetřením zjistili, že práce byly provedeny výrazně levněji a městu ušetřily, peníze“ tvrdí Jiří Čunek.

Podle tohoto výkladu se tedy Petr Ryza choval jako vzorný zaměstnanec, ale ne jako podnikatel, když pracoval pod cenou.

Jiří Čunek.
Jiří Čunek 17 let po vystěhování Romů, které musel odškodnit: Byl to dobrý krok

„Ke střetu zájmů došlo, ale bylo to způsobeno tím, že pan zástupce má malé povědomí o zadávání veřejných zakázek. Pracoval dříve v soukromé sféře,“ řekl také Čunek.

Oba zaměstnanci Technických služeb dostali blíže neurčenou finanční pokutu. Výsledky auditu bude po zastupitelstvu projednávat také rada města.

Technické služby mají do konce listopadu zpracovat písemnou zprávu o splnění nápravných opatření a město do konce roku provede kontrolu, zda se tak stalo.