Valašský medvěd, kterému už na podzim začínali ochranáři přezdívat Chaosák, opět po dlouhé době rozvířil v regionu vody a zjitřil vášně. Podle Jiřího Čunka už chlupáč není mezi živými a jeho odstřel byl v souladu se zákonem. Ochránce přírody tvrzení hejtmana rozezlilo.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek totiž v pondělí na tiskovce po radě kraje prohlásil, že se medvěd buď vrátil na Slovensko, nebo ho někdo zastřelil.

„Podle našich zpráv už míša není mezi živými. Mohu se důvodně domnívat, že tato informace je pravdivá. Dál to nebudu komentovat,“ řekl Čunek.

To pobouřilo ochránce přírody z CHKO Beskydy na nejvyšší míru.

„Pan hejtman se dozvěděl, že medvěda někdo zastřelil. Byl spáchaný trestný čin. On to ví a to je vážné. Protože nabádá k trestnému činu a schvaluje ho,“ hřímal František Šulgan z CHKO Beskydy. Podle něj není v pořádku, že se Jiří Čunek takto veřejně vyjadřuje do médií.

„Jak si může dovolit říct, že odstřel schvaluje, když je to trestný čin? Jako vrcholový politik nemůže ukazovat lidem, že všichni mohou porušovat zákony a dělat si, co chtějí,“ dodal Šulgan.

Ilustrační foto
Valaši zahání chřipku zázvorem i slivovicí

Upozornil, že odstřel medvěda nebyl povolený. Stejného názoru je i ochránce přírody Milan Orálek. „V rozhodnutí Agentury pro ochranu přírody a krajiny není nic o tom, že by se mohl medvěd zastřelit. Stojí tam, že to lze provést pouze jako nejkrajnější řešení situace. Pan hejtman to říká divně, když tvrdí, že pokud medvěda někdo zastřelil, je to v souladu se zákonem,“ zamyslel se Orálek.

Pokud by medvěda někdo zastřelil a Jiří Čunek to ví, měl by podle něj jednat.

„Pan hejtman by tento skutek měl oznámit orgánům činným v trestním řízení. Stejně tak myslivec, na kterého by šelma zaútočila a on ji zastřelil, je povinen ohlásit, že tak jednal v sebeobraně,“ upozornil Milan Orálek.

Doplnil, že pro hejtmana a pro myslivce by měly platit stejné zákony jako pro všechny ostatní.

Jiří Čunek na otázku usmrcení medvěda v rozporu se zákonem reagoval jednoznačně.

„Odstřel medvěda byl povolený, to je v pořádku. A i kdyby jen utekl, je to pro nás dobrá zpráva. Jeho řádění nás stálo více než tři sta tisíc korun. Jsem přesvědčený, že takovýto kus do přírody nepatří,“ dodal hejtman.

Parní mašinka Matěj oslavila v roce 2018 sedmdesát let. Stále je schopná provozu díky partě nadšenců z Valašské společnosti historických kolejových vozidel, včetně Vojtěcha Fridrycha.
Zachraňte Matěje. Peníze na opravu lokomotivy muzeum nemá

DALŠÍCH 160 TISÍC

Náhradu za škody způsobené ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, vyplatí krajský úřad dalším devíti žadatelům, a to v celkové výši 160 251 korun. Celkově tak výše vyplaceného odškodného vzroste na 323 259 korun.

Tuto částku kraj rozdělí mezi jednadvacet žadatelů. Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na včelstvech, úlech, ovcích i jiných hospodářských zvířatech. Vzhledem k tomu, že žádné oficiální prohlášení o zastřelení medvěda úřady neobdržely, zřejmě až čas ukáže, zda je problémový „Chaosák“ opravdu po smrti.

Výňatek z Rozhodnutí Zlínského kraje*:
V souladu s § 56 odst. 3) se stanovují následující podmínky pro výkon povolované činnosti:

Chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat výše uvedeného jedince medvěda hnědého může
provádět pouze osoba s oprávněním k lovu nebo odchytu.

Odchyt je možné provést pomocí uspání narkotizační střelou nebo odchytem do klece
s případným uspáním narkotizační střelou.

Po odchytu bude jedinec umístěn do vhodného chovného zařízení v souladu s jinými právními
předpisy.

Usmrcení může být provedeno pouze v případě, že dojde k bezprostřednímu ohrožení zdraví a života obyvatel nebo bude nadále docházet k nárůstu jím způsobených škod a medvěda nebude možné odchytit a umístit do odpovídajícího chovatelského zařízení.

Výjimka se povoluje na dobu dvou let od nabytí právní moci. * vydáno 6. 12. 2018