Znak obce inspirovala starobylá obecní pečeť doplněná o lva ze znaku Žerotínů a kříž řádu Trinitářů.

Podle pověsti se k obci váže příběh o lesním zákoutí s pramenem vody a kapličkou Panny Marie. Tu nechal vybudovat rytíř jako výraz díků za své zachránění, když prchal před Tatary. Později bylo toto lesní údolí zvané Stračka upraveno mnichy řádu Trinitárů, jimž byl v Zašové v roce 1728 vystavěn klášter. Ze Stračky se stalo místo vyhledávané turisty, kteří z lesního pramene denně čerpají vodu.

Zajímavostí je rovněž to, že gobelínová manufaktura, která dodnes funguje ve Valašském Meziříčí, měla původ právě v Zašové.
V současnosti Zašová turistům nabízí závody horských kol, motokrosu, výstavy chovatelů i zašovské poutě.

Některá sochařská díla spolu s klášterem a kostelem chrání Státní památková péče. Kromě nich je v obci na dvacet jiných pomníků, kapliček a pamětihodností včetně božích muk ve Veselé.