Ve Valašském Meziříčí se konají 3. února. Do tamních šesti základních škol by mělo nastoupit 268 prvňáků, což je o 12 méně, než loni. „Počet je to ale relativní. Do prvních tříd usednou v září i děti, kterým byl doporučen odklad,“ přiblížila referentka pro školství meziříčské radnice Alice Sekerková.

Upozornila, že rodiče nebo zákonní zástupci musí k zápisu přinést rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

Do první třídy mohou v září nastoupit děti, které se narodily do 31. srpna 2006. Předškoláci narození od 1. září 2006 do 30. června 2007 mohou být zapsáni jen v případě, pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělí.

V Rožnově pod Radhoštěm se konají zápisy 8. a 9. února. Šest tamních základních škol přivítá 209 nastávajících prvňáčků.

„Ve srovnání s předcházejícím rokem se k zápisům dostaví o patnáct dětí méně. Pokles je dán demografickým vývojem, populace ve městě prostě stárne,“ vylíčil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Do rožnovských základek mohou chodit i děti s trvalým pobytem mimo město, takže kolik jich 1. září do školních lavic usedne, bude jasné až po doložení všech žádostí o odklad docházky.

Ve Vsetíně zatím pracují s předpoklady. „K zápisům do pěti škol zřizovaných městem a jedné soukromé základky by mělo přijít 245 dětí,“ vypočítala mluvčí města Jana Čadová. Uvedený počet však zahrnuje pouze předškoláky, kteří mají trvalé bydliště ve Vsetíně. Do tamních základek totiž mohou stejně jako jinde chodit i žáci z jiných obcí.

„O zařazení dítěte do základní školy rozhoduje ředitel. Ten je ale povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého bydliště v příslušném školském odvodu,“ doplnila Čadová s tím, že zápisy se konají 7. a 8. února.

Aby mohlo být do školy přijato dítě narozené v období od září do konce prosince 2006 je nutné při zápisu předložit vyjádření školského poradenského zařízení. „Pokud rodiče chtějí zapsat do první třídy předškoláka narozeného od ledna do konce června 2007, je nutné mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře,“ doplnila Čadová.