Například v Rožnově pod Radhoštěm přivítají letos celkem dvě stě dvacet čtyři budoucích prvňáčků. Ve srovnání s rokem předcházejícím to znamená, že se k zápisům dostaví o pětadvacet dětí více. „Tento nárůst je dán nejen populační křivkou, ale také větším počtem dětí, které se do škol hlásí z jiných obcí než přímo z Rožnova,“ vysvětlil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

„Přespolních“ školáčků bude letos devatenáct. V Rožnově pod Radhoštěm mohou totiž docházet do školy také děti s trvalým pobytem mimo katastr města, pokud o to mají jejich zákonní zástupci zájem. „V tomto případě však rodičům doporučujeme, aby se, pokud tak již neučinili, spojili s vedením příslušné základní školy,“ vyzval vedoucí odboru školství městského úřadu Dušan Vrážel.

V Rožnově je pět městských, jedna soukromá a jedna krajská základní škola. Zápisy se tady budou konat devátého a desátého února. Kolik dětí však ve skutečnosti 1. září usedne do školních lavic, bude jasné až po vyřízení všech žádostí o odklad školní docházky.

Jen s předpoklady pracují také ve Vsetíně. „Nárůst oproti minulému roku není nijak velký. Předpokládáme, že k zápisům přijde dvě stě sedmdesát dva dětí,“ informovala Anna Oravcová z městského úřadu ve Vsetíně.

Uvedený počet však zahrnuje pouze děti, které mají přímo ve Vsetíně své trvalé bydliště. Podobně jako v Rožnově si však také zde mohou plnit svou povinnou školní docházku i děti z jiných obcí. „Konečné číslo také ovlivní počet žádostí o odklady školní docházky,“ doplnil mediální zástupce vsetínské radnice Jiří Žůrek s tím, že vloni nakonec do prvních tříd nastoupilo 237 dětí.

Na nové prvňáčky se těší také v šesti městem zřizovaných základních školách ve Valašském Meziříčí, kde se budou zápisy konat od čtvrtého února. „Podle evidence obyvatel k nim má přijít téměř dvě stě osmdesát dětí. Toto číslo ale nezahrnuje odklady z loňska,“ uvedla mluvčí meziříčské radnice Vendula Králová.

A na co se mohou budoucí prvňáčci u zápisu těšit? Česká republika, jako jedna z mála zemí Evropské unie zkoumá u zápisu kromě věku dětí i takzvanou školní zralost. „Znamená to v podstatě, že se testuje připravenost dětí na školní docházku,“ vysvětlil ředitel Základní školy Integra ve Vsetíně Libor Podešva.

Ve škole, kterou řídí, se děti při zápisu zastaví u několika pracovišť, kde se setkají s učiteli prvního stupně a také školním psychologem. „Formou hry, různých kreseb či prostřednictví poznávání barev pak pedagogové poznávají jejich schopnost zvládnout nástup do první třídy,“ popsal Podešva.

Do základní školy Integra se vloni přišly zapsat na tři desítky dětí. „Kapacita naší první třídy je však jen dvacet dětí, všechny jsme uspokojit nemohli,“ poznamenal ředitel vsetínské školy, která se zaměřuje na společné vzdělávání handicapovaných a zdravých dětí.