Tématický večer, kdy se lidé seznámí s nejvzácnějšími muzejními exponáty, začíná v pět hodin večer.
„Představíme příchozím staré bible, z nichž některé mají přes pět set let,“ přiblížila historička Jiřina Fabiánová z muzea ve Valašském Meziříčí s tím, že každá kniha zavede posluchače do doby, ve které vznikla, bude představena její životní pouť a připomenuta jména dávných nakladatelů a knihtiskařů, například Jiřího Melantricha z Aventýnu, Daniela Adama z Veleslavína dalších.
„Tyto vzácné staré tisky jsou představovány veřejnosti jen zcela mimořádně, proto by si lidé neměli nechat ujít příležitost vidět na vlastní oči nejstarší českou tištěnou bibli z roku 1488, která je mj. uložena v Britském muzeu v Londýně či v Cambridge či nádhernou Bibli kutnohorskou z roku 1489,“ pozvala Fabiánová.
K vidění bude též Bible benátská z roku 1506, bohatě ilustrované „melantrišky“ či královna mezi českými vydáními Bible kralická. „Co kus, to unikát, jehož historická cena je nepopsatelná,“ poznamenala historička.
Během večera se návštěvníci projdou dobou od 15. do konce 18. století a seznámí se s osudy evangelíků a českých bratří na Valašsku, neboť právě mezi nimi se dochovalo nejvíce starých nekatolických biblí.
Součástí programu bude vystoupení pěveckého sboru „Basové G“ z Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí a prohlídka výstavy Sto let evangelického kostela ve Valašském Meziříčí.