Na jednu z největších investičních akcí letošního roku je v rozpočtu vyčleněno 3,7 milionu korun. Předpokládané náklady ale činí 5,5 milionu korun. Navýšení půjde na vrub dodatečně zjištěných závad, které bude nutné odstranit. „Jde například o zakrytí kabeláže, opravy výklenků, oken a nátěrů a obnovu některých klempířských prvků,“ vysvětlil vedoucí technického oddělení městského úřadu Zdeněk Bobek.

Vnější stěna západního křídla je orientována k rekonstruované bývalé barokní sýpce, dlážděnému nádvoří a vězeňské kapli. Fasádu provádí místní firma, která omítala také ostatní stěny zámku. „Pokud bude přát počasí, měly by práce skončit v červnu,“ doplnil Bobek.

Ke kompletní rekonstrukci zámku chybí ještě stavební úpravy interiéru jižního a části západního křídla. K nim radnice bude moci přistoupit, až si vyjasní účel využití tamních prostor a způsob financování.