Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. března v pět hodin odpoledne a uvede ji známý regionální ekolog František Šulgan z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. Výstavu, která potrvá do 6. června, doplňuje hravá interaktivní expozice Savci z dílny ostravského Klubu Ámos.

Expozice představuje Chráněnou krajinnou oblast Beskydy jako evropsky významnou lokalitu. Je to jediné pohoří v České republice, kde se přirozeně vyskytují velké šelmy, jako je rys, vlk a medvěd.

„Kromě panelů s texty a fotografiemi návštěvníci na výstavě najdou i odlitky stop a další exponáty, které dokreslují život těchto zvířat,“ přiblížil pracovník muzea ve Valašském Meziříčí Karel Pavelka.

Převážná část expozice obsahuje podrobné informace o životě rysů, vlků a medvědů, jejich rozšíření, pobytových znacích v terénu, jejich ochraně i vztazích s člověkem.

Podle posledního sčítání žije v Beskydech šestnáct rysů, deset vlků a pět medvědů. „Hory už jsou šelmami obsazené, což znamená, že výrazně více těchto zvířat už zde nikdy žít nebude. Neuživila by se. Navíc si obsadila teritoria, která si hlídají a vetřelce vyhánějí,“ vysvětlila Dana Bartošová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Velké šelmy z českých hor zmizely koncem 19. a počátkem 20. století. „Rys se do Beskyd začal vracet už v padesátých letech minulého století. Medvěd ojediněle o dvacet let později,“ připomněl valašskomeziříčský ekolog Miroslav Dvorský.

Výstavu připravila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a je doplněna cyklem přednášek pro děti, mládež i širokou veřejnost.

„Děti se mohou těšit také na interaktivní část expozice, kde budou hravou formou poznávat naše i cizokrajné savce. Tuto část expozice připravil Klub Ámos z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči,“ doplnila Jitka Skočková z meziříčského mu­zea.

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne.