Empírový zámek z 19. století kompletní rekonstrukci nutně potřeboval.

„Byl už ve špatném technickém stavu a to i vlivem nešťastného způsobu oprav, které tady proběhly ve druhé polovině uplynulého století. Zastaralé a technicky přežité byly také instalované technologie a vybavení,“ shrnula Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství Zlínského kraje, který je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko a majitelem zámku.

Právě dokončená rekonstrukce, která je největší investiční akcí v historii muzea, odstartovala začátkem roku 2019. Objekt prošel řadou větších či menších úprav. K nejdůležitějším patřilo odstranění vlhkosti v přízemí a také kompletní výměna elektroinstalace, která nyní bude muset zvládnout i řadu multimediálních „vychytávek“ v nové stálé expozici.

Zámek také získal moderní depozitáři s ideálními podmínkami pro uložení zhruba 600 tisíc sbírkových předmětů, o které zdejší pobočka muzea pečuje. A dočkal se i nového výtahu.

Most přes Rožnovskou Bečvu v Rožnově pod Radhoštěm nasvícený v ukrajinských národních barvách jako projev solidarity s Ukrajinou.
Rožnov daruje na pomoc Ukrajině 140 tisíc, o další pomoci jedná

„To byl docela oříšek, jak po stránce ochrany památky, tak i stavební. Jsme rádi, že prostory v patře teď budou dostupné i návštěvníkům se zdravotním hendikepem,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek. Výtah navíc podle něj umožňuje i pohodlnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami – část nových depozitářů je nyní umístěna v podkroví.

Stavební část rekonstrukce dokončili řemeslníci vloni v květnu. Následně bylo třeba přestěhovat sbírkové předměty z dočasného azylu do nových depozitářů. Poslední měsíce patřily instalaci stálé expozice a zahajovacích výstav i posledním úpravám.

„Nyní už je vše hotovo a zámek je připraven přivítat první návštěvníky. Den D je naplánován na pátek 11. března,“ pozval mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.

Na příchozí čekají nové výstavní prostory, místnosti pro výuku, herny nebo sál pro kulturní vystoupení. Velkou obměnou prošla muzejní kavárna a nově přibylo i zázemí pro maminky s dětmi.

Samostatnou kapitolou je pak nová stálá expozice Člověk v krajině, krajina v lidech, která má být hlavním tahákem opraveného zámku. Muzeum regionu Valašsko opustilo zastaralou koncepci a pustilo se do zcela nového pojetí výstavnictví, jež bude mít potenciál přilákat širší spektrum návštěvníků.

Mapa znázorňující plánovanou trasu Palačovské spojky.
Přípravné práce na stavbě silnice I/35 Lešná – Palačov začnou tento týden

„Chceme lidem nabídnout nejen poznání, ale i zábavu a příjemný zážitek. Stálá expozice přibližuje historii regionu z pohledu různých oborů lidského vědění zasazených do kontextu vzájemného působení člověka a okolní přírody. Využívá moderní technologie tak, jak očekává návštěvník muzea ve 21. století,“ vysvětlila kurátorka expozice Ivana Spitzer Ostřanská.

Celkové náklady na rekonstrukci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí dosáhly 118,7 milionu korun. Z toho 72,7 milionu korun kryje evropská dotace, dalších 41,7 milionu zaplatí Zlínský kraj a muzeum samotné se podílí částkou 4,2 milionu korun.

„Byla to po všech stránkách velmi náročná akce a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na její zdárné realizaci. Návštěvníkům přeji, aby si odsud odnášeli jen samé příjemné zážitky a našli zde nejen zábavu, ale i zajímavé poznatky o historii i současnosti našeho regionu,“ dodala krajská radní pro kulturu Zuzana Fišerová.