Na jejím místě původně stávala tvrz. Zámecká křídla jsou spojena arkádovými ochozy, jež se vyznačují bohatostí motivů a představují jeden z vrcholů renesančního kamenictví na území Moravy.

Zajímavé je na nich například zobrazení zajíců jako lidí, na našem území se s podobnými výjevy můžeme setkat jenom na zámku v Bučovicích.
Na výstavbě se velkou měrou podíleli italští kameníci a stavitelé. Další úpravy zámku provedli v 18. století tehdejší majitelé- Podstatští z Prusinovic. Po nich se posledním soukromým majitelem objektu stává rod Bailou.

Roku 1945 byl objekt zámku zestátněn. Do roku 1975 náležel ONV ve Vsetíně. Poté se stává majetkem Valašského muzea v přírodě, které si zde zřizuje své depozitáře. Roku 2001 muzeum zámek převádí na úřad městyse Hustopeče nad Bečvou. Ten zahajuje postupnou rekonstrukci zchátralé budovy. V současnosti je možno si zde prohlédnou lapidárium či řeznické muzeum.

Autor: Pavel Mašlán, Muzeum regionu Valašsko