Těm, kteří si to pak nemohou dovolit, neoprávněně připisují dluhy, jež chtějí vymáhat z pozůstalosti. Vyplynulo to z průzkumu kanceláře Veřejného ochránce práv v Brně. Podle krajského radního Zdeňka Szpaka se však v regionu s podobným jednáním úřady nesetkávají. „Je to otázka komunikace. Dlouho jsme s provozovateli zařízení o problematice plateb diskutovali a vysvětlovali jim, jaká mají práva a povinnosti,“ vysvětloval.

Jedním z účastníků celostátního průzkumu, který poukázal na protizákonné jednání několika subjektů, byl i Domov seniorů v Pačlavicích na Kroměřížsku. „My takové praktiky nepoužíváme. Kdybychom si naúčtovali vysoké částky, k čemu by nám to bylo? Stejně bychom ty peníze nedostali. Naopak jsme se snažili přesvědčit obce, ze kterých naši klienti pocházejí, aby, jak jim umožňuje zákon, na péči o ně přispěly,“ řekla vedoucí zařízení Jaroslava Majdová.

Podle ní hodnotil ombudsman tamní domov kladně. Výhrady ve zprávě byly, ale jen k drobným technickým nedostatkům. Stanovení maximálních cen a následné účtování dlužné částky odsoudilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako nemorální. „Nejvyšší sazby mohou být sto čtyřicet korun na den za stravu a sto šedesát za pobyt.

Zákon ale zároveň ukládá provozovateli zařízení, aby ponechal klientům aspoň patnáct procent z jejich příjmů. Připisování jakýchsi dluhů se tedy dá považovat za závažné porušení zákona,“ uvedl mluvčí MPSV Jiří Sezemský. Kancelář Veřejného obhájce práv, ombudsmana Otakara Motejla, zatím nechce uvést, kteří poskytovatelé sociálních služeb pochybili. „Výsledky průzkumu vždy předáváme odpovědné instituci, v tomto případě MPSV.

Zveřejnění všech detailů je pro nás poslední možností, v případě že nedostatky nejsou odstraněny,“ upřesnila postup mluvčí kanceláře Iva Hrazdílková. Zvýšení sazeb nad únosnou mez si ale obyvatelé domovů či ústavů nemusí nechat líbit. „Řada lidí neví, že mají ze zákona možnost platit po další tři roky jen tolik, kolik platili před zavedením změn v sociální oblasti,“ zdůraznil radní Zlínského kraje Zdeněk Szpak (ČSSD).