O případu informovala jako první CNN Prima News. „Poslední kapkou pro nás bylo, že kvůli tomuto žákovi odešla třídní učitelka, kterou žák vulgárně napadal a házel po ní věci,“ uvedl pro CNN Prima News autor petice Jiří Raška. „Cílem petice je přeřazení agresora do specializovaného zařízení,“ sdělil Raška.

S žákem, který ostatní šikanuje, jsou podle rodičů problémy od první třídy. „Používá ty nejsprostší výrazy. Děti navíc napadá i fyzicky, přičemž si vybírá hlavně holčičky. Jedna maminka mi říkala, že její dcera musí dokonce navštěvovat terapeuta,“ řekla maminka žáka z této třídy Kateřina Seidlová.

ZŠ Za Chlumem Bílina. Ilustrační foto.
Šikana přerostla únosnou mez. V obávané škole v Bílině nyní hlídá ochranka

„Jeden chlapec se tak bojí chodit do školy, že z toho má neomluvené hodiny a hrozí mu dvojka z chování. Je to hrozné a o to horší je, že s tím jako rodiče nemůžeme nic dělat. Jde nám hlavně o to, aby nám někdo poradil, co se dá dál dělat," dodala Seidlová.

Škola chce mimo jiné zvýšit dohled ve třídě během výuky i o přestávkách. „Situaci řešíme. Přijali jsme opatření, se kterými už byli rodiče seznámeni, a další připravujeme,“ sdělila ředitelka školy Božena Světlíková

Komplikovaná situace

Stížnost rodičů řešila také Česká školní inspekce (ČSI). „Přestože se škola prokazatelně snažila řešit situaci s žákem s velmi náročným chováním, nevedly dosud přijaté postupy k uspokojivému řešení a ke zlepšení situace. Škola problém řeší ve spolupráci se školským poradenským zařízením, zákonnými zástupci dotčeného žáka, orgánem sociálně-právní ochrany dětí i se všemi pedagogy školy. Nicméně nic z toho prozatím k vyřešení situace nevedlo a v každém případě je třeba snahy o řešení situace ze strany školy zintenzivnit. V tomto směru tedy Česká školní inspekce hodnotila stížnost na školu jako důvodnou,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora ČSI Ondřej Andrys a dodal, že o přestupu žáka do jiné školy může ředitelka rozhodnout jen na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Učitel. Ilustrační snímek
Jak na školáky? Nastavit očekávání a chválit, říká koordinátorka projektu

„Situace je s ohledem na přítomnost žáka s velmi náročným chováním skutečně komplikovaná. Proto ČSI ve spolupráci se školou, jejím zřizovatelem, místní pedagogicko-psychologickou poradnou a regionálním pracovištěm Národního pedagogického institutu připravuje pro školu specifický balíček podpory a intervencí, které by k úspěšnému zvládnutí a řešení mohly přispět. V tomto směru tedy Česká školní inspekce ve spolupráci s dalšími místními aktéry bude škole poskytovat výraznou podporu. První koordinační setkání všech zmíněných aktérů při přípravě této intervence se uskuteční již ve čtvrtek 9. června,“ dodal Andrys.