V úterý 8. listopadu jste se v čele zástupců STAN dohodl s vedením TOP 09 o ukončení vzájemné dvoustranné spolupráce v závěru tohoto roku. Proč bylo pro STAN neúnosné udržet tento parlamentní blok do konce volebního období a co se vlastně stalo tím hlavním důvodem rozchodu?

To je trochu jinak. Smlouva s TOP 09 končí s koncem tohoto roku s tím, že dobíhají závazky do konce volebního období této Poslanecké sněmovny. A my jsme se jen rozhodli neuzavírat žádnou novou, exkluzivně s jednou politickou stranou. Není to tedy žádný rozvod – smlouvu jsme naplnili, závazky dodrželi, novou smlouvu neuzavíráme.

Mluvili jste s panem Kalouskem o tom, že STAN má v plánu jít do nějaké širší koalice, koho byste si v tomto novém svazku aktuálně představoval a oslovili byste opět také TOP 09?

Když teď předseda TOP 09 začal veřejně mluvit o o integraci pravice, nás s tím neoslovil. My říkáme, že by to musel být širší blok politických subjektů s jasným cílem a vizí. Nikoliv blok "proti někomu", ale "pro něco".

Rozchod STAN a TOP 09 bude na parlamentní půdě znamenat i váš odchod z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. Několikrát jste prohlásil, že na žádné ze svých funkcí nelpíte, bude to znamenat, že se vám do určité míry rozvážou ruce a budete svůj pracovně volnější prostor věnovat pozici člena Rady Zlínského kraje zodpovědného za školství a výchovu?

Práci radního chci vykonávat, jak nejlépe budu umět, ale není to tak, že teprve odchod z parlamentní funkce mi to umožní. Post radního jsem přijal po delší úvaze, jestli to zvládnu i s funkcí místopředsedy Poslanecké sněmovny. Takže nová situace na tom moc nemění. Navíc nás čeká náročný rok před parlamentními volbami.

Jak hodnotíte to, že hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vyzval předsedu představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, aby nebyla vyplacena mimořádná odměna, kterou dne 31. října 2016 schválila valná hromada složená z bývalého vedení Zlínského kraje?

Především odměna má vycházet z reálné práce a z výsledků hospodaření nemocnice. Zkrátka: musí to být odměna za něco, ne rozdávání dárků. Takže souhlasím.

V souvislosti s postojem k nemocnicím, které jsou krajské, zastáváte názor, že by mělo dojít k zásadním změnám na manažerských postech, pozicích ředitelů a předsedů představenstev, nebo ne a proč. Myslíte si, že by se právě takové změny měly týkat Krajské nemocnice Tomáše Bati či Uherskohradišťské nemocnice? Pokud ano, mělo by k té změně dojít v řádu dnů nebo týdnů?

Nejde o konkrétní personálie. Baťova nemocnice má zásadní koncepční problém a dluhy. Musíme najít směr a manažery, kteří nebudou politicky ovlivňováni, budou výkonní a budou schopni zásadní změny. Hradišťská nemocnice naopak funguje slušně a vedení se z mého pohledu osvědčilo.

Chtěl byste z pozice radního pro školství a výchovu nějakým zásadním způsobem zasáhnout do struktury středoškolského či základního školství ve Zlínském kraji? Co jste si vytyčil za svůj největší úkol v této oblasti?

Máme zásadní problém s výstupní kvalifikací absolventů škol, s nedostatkem učňů a studentů technických profesi, školy jsou málo provázány s praxi. Rodiče nic nemotivuje k tomu posílat děti na perspektivní učební obory, raději je dávají na některé maturitní obory, které pak produkují spíše nezaměstnané. Vidím jednu cestu: víc mluvit s řediteli, ale i s rodiči a zkusit najít cestu, co s tím. Naštěstí se můžu opřít i o krajský odbor školství, který funguje skvěle.