Podle Radka Bryola, koordinátora a metodického pracovníka Valašského muzea v přírodě, by byl proto nejlepší variantou Hanácké skanzen v Příkazích u Olomouce.

DO SKANZENU SE NEHODÍ, NA HANÉ JI NECHTĚJÍ

„Přemýšleli jsme o dvou možnostech Hanáckém skanzenu, popřípadě o Muzeu Rymice u Holešova. V něm je ale na stavbu příliš málo místa. Příkazy u Olomouce se nám proto jeví jako nejideálnější řešení,“ uvedl Bryol.

Národní památkový ústav (NPÚ), který tento skanzen spravuje, však o památku velký zájem nemá. Jiří Kaláb, památkář a pracovník ústavu, zastává ten názor, že by přivezená stodola porušila tradici skanzenu.

„Je to malý skanzen, bývalý grunt. Jsou v něm čtyři stodoly, které tam byly přímo kdysi postavené. Nemyslím si, že je dobrý nápad vozit tam něco cizorodého,“ vyjádřil se Kaláb.

Naopak správce skanzenu Vilém Švec by s umístěním souhlasil.

„Myslím si, že by tu stavba zapadla. Každopádně rozhodnout o tom mi nepřísluší. To je úkol Národního památkového ústavu. A podle mých informací se na to příliš netváří,“ uvedl Švec. Názory na umístění stodoly do Hanáckého skanzenu se tedy očividně rozcházejí. Jasnější stanovisko by měla sdělit rada NPÚ, která bude toto téma projednávat na své schůzi začátkem července.

Pokud rada rozhodne, že Hanácké skanzen nepřipadá v úvahu a zároveň by nenašla jinou možnost, Valašské muzeum v přírodě by si stodolu ponechalo.

„Každopádně by šlo ale o tu nejkrajnější variantu. Stodola by zde stála jako solitér bez souvislostí. Navíc by se skanzen vrátil ke své záchranné funkci, kdy se tu památky braly jen proto, aby se zachránily,“ doplnil Radek Bryol z rožnovského skanzenu.

Samotná příprava na obnovu památky dala tesařům zabrat. Trámy a půlkulatiny chystali tradičním způsobem bez moderních technologií.

„Dřevo jsme pokáceli už v zimním období. Vybírali jsme jej podle toho, abychom z něj pak vytvořili co nejvěrnější kopii stavby,“ přiblížil tesař David Stejskal. Trámy i kulatiny poté řezali ručně pilami a opracovávali sekerami.

„Drželi jsme se jen tehdejších postupů, a i když to bylo náročné, zjistili jsme, že to jde,“ doplnil tesař.