Právě tuto dobu si členové Horské služby Beskydy zvolili jako nejvhodnější pro ověření své zdatnosti a uspořádali pravidelné prověrky.

Svou zdatnost testovali v okolí Soláně a ve Velkých Karlovicích. Vyzkoušeli si přesun v terénu v hlubokém sněhu i náročnou záchranu dívky ze strže. K tomu zopakovali zdravovědu a transport zraněných.

Prověrky fyzické zdatnosti organizují horští záchranáři pravidelně. „To co se odehrávalo v pátek a sobotu je součástí cyklu zaměřeného na zimu, který musí projít všichni dobrovolní členové horské služby. Má čtyři části,“ vysvětlil oblastní náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica.

Doplnil, že prověrek se letos zúčastnilo šestnáct záchranářů.

První část je teoretická, zaměřená na zdravovědu. Další části pak prověří fyzičku a praktické dovednosti každého záchranáře. „Začínali jsme na Soláni. Prvním bodem prověrek byl přesun na skialpech,“ prozradil Pavlica. Na speciálních lyžích urazili členové horské služby deset kilometrů, ze Soláně do Karlovic a znovu nahoru na horský hřeben.

Poté následovala nejnáročnější část cvičení, záchrana pacientky, která uvízla ve strži. „Pracovali jsme ve dvou týmech. Úkolem každého bylo nejprve zřídit dvě jistící stanoviště. Poté jsme zakopali lyže popřípadě cepíny do hlubokého sněhu a pomocí lan, kladek a blokantů dívku vytáhli,“ popsal průběh vyproštění Josef Slovák ze stanice horské služby na Kohútce.

Poslední částí zimních prověrek bylo v neděli nacvičení záchrany poraněných přímo na sjezdovce. „Úkolem bylo správně ošetřit nejrůznější simulované úrazy, postarat se o svoz pacienta pomocí saní a přivolat také správnou další pomoc,“ přiblížil Slovák.

Podobná cvičení pořádají horští záchranáři každoročně. Zimní prověrky mají také svou letní variantu.